Sledování změn

Pokud chcete zobrazit, kdo ve vašem dokumentu co změnil, zapněte sledování změn.

 Tip:    Pokud chcete raději zobrazit všechny možnosti sledování změn na jednom místě, najdete potřebné informace v tématu Změna možností sledování změn . Ještě větší možnosti ovládání poskytuje dialog Rozšířené možnosti sledování změn .

Klikněte na Revize > Sledovat změny.

Sledování změn na pásu karet Wordu

Teď je Word v zobrazení Jednoduchá revize. Word označí všechny změny, které kdokoli v dokumentu udělá, a poblíž okrajů zobrazí, kde změny jsou.

Čára na okraji označuje sledovanou změnu v tomto místě

Když někdo připíše komentář, zobrazí tam Word malou bublinu.

Ikona komentáře v zobrazení Jednoduchá revize

Pokud chcete změny a komentáře zobrazit, klikněte na čáru nebo na bublinu. Tím Word přepnete do zobrazení Všechny revize.

Sledování změn v zobrazení Všechny revize

Jestliže chcete zobrazit všechny komentáře, ale ne všechny změny, klikněte na Zobrazit komentáře.

Příkaz Zobrazit komentáře

Zamknutí sledování změn v zapnutém stavu

Máte možnost zabránit, aby někdo jiný vypnul funkci Sledování změn. Stačí ji zamknout a ochránit heslem. (Heslo si musíte pamatovat, abyste sledování změn mohli vypnout, až budete připravení změny přijmout nebo odmítnout.)

  1. Klikněte na Revize.
  2. Klikněte na šipku u Sledovat změny a potom klikněte na Zamknout sledování.

Příkaz pro zamknutí změn v nabídce Sledování změn

  1. Napište heslo a potom je do pole Zadejte znovu heslo pro potvrzení napište ještě jednou.
  2. Klikněte na OK.

Když jsou sledované změny zamknuté, nedá se sledování změn vypnout a změny nemůžete přijmout ani odmítnout.

Až budete chtít zámek zrušit, klikněte na šipku u tlačítka Sledovat změny a znovu klikněte na Zamknout sledování. Word zobrazí výzvu k zadání hesla. Zadejte heslo a klikněte na OK. Sledování změn bude pořád zapnuté, ale můžete přijímat a odmítat změny.

Vypnutí sledování změn

Pokud chcete funkci Sledování změn vypnout, klikněte na tlačítko Sledovat změny. Word přestane označovat nové změny, ale všechny do té doby sledované změny zůstanou v dokumentu označené, dokud je neodstraníte.

Odebrání sledovaných změn

 Důležité    Jediným způsobem, jak se v dokumentu zbavit sledovaných změn, je jejich přijmutí nebo odmítnutí. Pokud v poli Zobrazit pro revize vyberete Žádné revize , snadněji uvidíte, jak bude konečný dokument vypadat. Sledované změny se tím ale jenom dočasně skryjí. Změny se neodstraní a zobrazí se znovu pokaždé, když někdo dokument otevře. Pokud chcete sledované změny odstranit trvale, přijměte je nebo odmítněte.

Klikněte na Revize > Další > Přijmout nebo Odmítnout.

Tlačítka Přijmout, Odmítnout a Další

Word změnu přijme nebo ji odebere a přejde na další změnu.

Jestliže chcete z dokumentu odstranit komentáře, klikněte na každý z komentářů a potom klikněte na Odstranit, nebo klikněte na Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

 Tip:    Před sdílením konečné verze dokumentu není špatné spustit Kontrolu metadat. Tento nástroj kontrolujte sledované změny a komentáře, skrytý text, osobní jména ve vlastnostech a další informace, které nemusíte chtít sdílet. Klikněte na možnost Soubor > Informace > Zkontrolovat problémy > Zkontrolovat metadata .

 
 
Platí pro:
Word 2013