Stránka 34 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Word 2007

Příkaz Uložit jako v nabídce, která se otevře po stisknutí tlačítka Microsoft Office

Uložení dokumentu, vytvořeného v nové verzi aplikace Word, ve starším formátu souboru

Pokud si nejste jisti, jestli má Jan svou instalaci sady Office 2000 plně aktualizovanou, potom bude nejlepší dokument před odesláním e-mailem uložit ve starším formát souboru. Zde je postup:

Popisek 1 Klepněte na tlačítko Microsoft Office a v nabídce ukažte na šipku na konci příkazu Uložit jako.
Popisek 2 V seznamu klepněte na možnost Word 97-2003.

Možná se zobrazí upozornění, že při uložení ve starším formátu souboru budou ztraceny nebo změněny některé funkce. Například pokud dokument obsahuje nový diagram, aplikace Word vás upozorní, že bude diagram sloučen do jediného objektu bez možnosti úprav. Jan tak diagram alespoň uvidí. Nebude jej však moci upravit, protože jeho verze aplikace Word není schopna s touto novou funkcí pracovat.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


V záhlaví dokumentu aplikace Word je uvedeno: „Marketingová zpráva.doc (Režim kompatibility).“ Co to znamená?

Můžete s dokumentem pracovat, ale nemůžete jej uložit.

Nemůžete s dokumentem pracovat, protože není kompatibilní.

Při práci s dokumentem můžete použít všechny nové funkce aplikace Word.

S dokumentem můžete pracovat, ale aplikace Word omezí některé nové funkce.

Kolega vám e-mailem poslal dokument z verze Word 2000. Můžete jej otevřít v nové verzi aplikace Word?

Ano, ale zobrazí se varování s výzvou, abyste nainstalovali převaděč.

Ano, ale dokument se otevře v režimu kompatibility.

Ano, pokud nejprve pomocí panelu nástrojů Rychlý přístup zapnete režim kompatibility.

Ne, v nové verzi aplikace Word lze otevřít pouze soubory z verze Word 2002 a novější.

Co se stane po klepnutí na příkaz Převést v nabídce, která se otevře pod tlačítkem Microsoft Office?

Aplikace Word upgraduje existující soubor na nový formát souborů a přejmenuje soubor z „dokument.doc“ na „Upgradováno: dokument.doc.“

Aplikace Word upgraduje existující soubor na nový formát souborů a zapne nové funkce této verze aplikace Word.

Aplikace Word omezí jeho funkce, aby byly kompatibilní s formátem souboru dokumentu.

Aplikace Word otevře dokument v bezpečném stavu pouze pro čtení, abyste jej mohli zobrazit v novém formátu souborů.

Stránka 34 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ