Rozdělení článku na několik míst pomocí textových polí

Pokud očekáváte velké množství změn v textu, je vhodné tyto změny provést ještě před zkopírováním textu do prázdných propojených textových polí (Textové pole: Kontejner pro text nebo grafiku umožňující přesunutí a změnu velikosti. Textové pole slouží k umístění několika bloků textu na stránce nebo k nastavení orientace části textu odlišné od zbývajícího textu v dokumentu.).

  1. Přepněte do zobrazení rozložení při tisku (Zobrazení rozložení při tisku: Zobrazení dokumentu nebo jiného objektu v podobě, v jaké bude vytištěn. Položky jako záhlaví, poznámky pod čarou, sloupce a textová pole se zobrazí ve svých skutečných pozicích.).
  2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Textové pole.
  3. Klepněte na místo v dokumentu, kam chcete vložit první textové pole, nebo oblast pole označte přetažením.
  4. Opakováním kroků 2 a 3 vložte další textová pole na místa, kam se má text přelévat.
  5. Klepněte na první textové pole.

Výběr provedete přesunutím ukazatele myši nad ohraničení textového pole. Po změně tvaru ukazatele na čtyřstrannou šipku klepněte na ohraničení.

  1. Na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Textové pole klepněte na tlačítko Vytvořit propojení textového pole vzhled tlačítka.
  2. Klepněte na prázdné textové pole, do něhož se má text přelévat.

Když kurzor ve tvaru stojícího džbánku přesunete nad textové pole, které lze propojit, změní se na vylévající se džbánek.

Vylévající se džbánek označující přelévání textu do propojeného textového pole

  1. Další textová pole připojíte tak, že klepnete na naposledy propojené textové pole a zopakujete kroky 6 a 7.
  2. Do prvního textového vložte nebo začněte psát text. Jakmile se textové pole zaplní, přelije se text do následujících propojených textových polí.

 Poznámky 

 
 
Platí pro:
Word 2003