Přidání nebo odebrání záhlaví, zápatí a čísel stránek

Při přidání čísel stránek, záhlaví a zápatí lze využit galerii, nebo je možné vytvořit vlastní čísla stránek, záhlaví a zápatí.

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, rozhodněte se nejdříve, zda má záhlaví či zápatí obsahovat pouze číslo stránky, nebo i nějaké další informace. Pokud chcete zobrazit pouze číslo stránky bez dalších informací, přidejte číslo stránky. Jestliže chcete zobrazit číslo stránky s dalšími informacemi, nebo pouze nějaké další informace, přidejte záhlaví či zápatí.

Co chcete udělat?


Přidání čísla stránky bez dalších informací

Pokud chcete, aby bylo na každé stránce číslo, a nechcete zobrazit žádné další informace, jako je například název dokumentu či umístění souboru, můžete rychle přidat číslo stránky z galerie nebo vytvořit vlastní číslo stránky či vlastní číslo stránky obsahující celkový počet stránek (stránka X z Y).

Přidání čísla stránky z galerie

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na tlačítko Číslo stránky.

Skupina Záhlaví a zápatí

 1. Klikněte na požadované umístění čísla stránky.
 2. V galerii projděte možnosti a klikněte na požadovaný formát čísla stránky.
 3. Chcete-li se vrátit do dokumentu, klikněte na kartě Návrh (v oddílu Nástroje záhlaví a zápatí) na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí.

Tlačítko pro zavření záhlaví a zápatí

 Poznámka   Galerie čísel stránek zahrnuje formáty typu Stránka X z Y, kde Y je celkový počet stránek v dokumentu.

Přidání vlastního čísla stránky

 1. Klikněte dvakrát do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního či dolního okraje stránky).

Zobrazí se karta Návrh oddílu Nástroje záhlaví a zápatí.

 1. Chcete-li umístit číslo stránky doprostřed stránky nebo na její pravou stranu, postupujte následujícím způsobem:
  • Chcete-li umístit číslo stránky doprostřed, klikněte ve skupině Pozice na kartě Návrh na tlačítko Vložit kartu Zarovnání, klikněte na přepínač Na střed a potom na tlačítko OK.
  • Chcete-li umístit číslo stránky na pravou stranu, klikněte ve skupině Pozice na kartě Návrh na tlačítko Vložit kartu Zarovnání, klikněte na přepínač Vpravo a potom na tlačítko OK.
 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části a poté na položku Pole.

Tlačítko Rychlé části ve skupině Text

 1. V seznamu Názvy polí klikněte na položku Page a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Chcete-li změnit formát číslování, klikněte na tlačítko Číslo stránky ve skupině Záhlaví a zápatí a potom klikněte na položku Formát – číslování stránek.
 3. Chcete-li se vrátit do dokumentu, klikněte na kartě Návrh (v oddílu Nástroje záhlaví a zápatí) na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí.

Tlačítko pro zavření záhlaví a zápatí

Přidání vlastního čísla stránky obsahujícího celkový počet stránek

Galerie obsahuje některá čísla stránek, která zahrnují celkový počet stránek (stránka X z Y). Pokud však chcete vytvořit vlastní číslo stránky, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte dvakrát do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního či dolního okraje stránky).

Zobrazí se karta Návrh oddílu Nástroje záhlaví a zápatí.

 1. Chcete-li umístit číslo stránky doprostřed stránky nebo na její pravou stranu, postupujte následujícím způsobem:
  • Chcete-li umístit číslo stránky doprostřed, klikněte ve skupině Pozice na kartě Návrh na tlačítko Vložit kartu Zarovnání, klikněte na přepínač Na střed a potom na tlačítko OK.
  • Chcete-li umístit číslo stránky na pravou stranu, klikněte ve skupině Pozice na kartě Návrh na tlačítko Vložit kartu Zarovnání, klikněte na přepínač Vpravo a potom na tlačítko OK.
 2. Zadejte řetězec stránka a mezeru.
 3. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části a poté na položku Pole.

Pás karet systému office 2010

 1. V seznamu Názvy polí klikněte na položku Page a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Za číslem stránky zadejte mezeru, potom písmeno z a potom další mezeru.
 3. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části a poté na položku Pole.

Tlačítko Rychlé části ve skupině Text

 1. V seznamu Názvy polí klikněte na položku NumPages a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Za celkovým počtem stránek zadejte mezeru a potom řetězec str.
 3. Chcete-li změnit formát číslování, klikněte na tlačítko Číslo stránky ve skupině Záhlaví a zápatí a potom klikněte na položku Formát – číslování stránek.
 4. Chcete-li se vrátit do dokumentu, klikněte na kartě Návrh (v oddílu Nástroje záhlaví a zápatí) na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí.

Tlačítko pro zavření záhlaví a zápatí

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání záhlaví nebo zápatí obsahujícího číslo stránky

Pokud chcete do horní či dolní části dokumentu přidat text nebo grafiku, bude třeba přidat záhlaví nebo zápatí. Záhlaví nebo zápatí lze rychle přidat z galerií, nebo můžete přidat vlastní záhlaví či zápatí.

Pomocí stejných kroků lze přidat záhlaví či zápatí neobsahující čísla stránek.

Přidání záhlaví nebo zápatí z galerie

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na položku Záhlaví nebo Zápatí.

Skupina Záhlaví a zápatí

 1. Klikněte na záhlaví nebo zápatí, které chcete přidat do dokumentu.
 2. Chcete-li se vrátit do dokumentu, klikněte na kartě Návrh (v oddílu Nástroje záhlaví a zápatí) na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí.

Tlačítko pro zavření záhlaví a zápatí

Přidání vlastního záhlaví nebo zápatí

 1. Klikněte dvakrát do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního či dolního okraje stránky).

Zobrazí se karta Návrh oddílu Nástroje záhlaví a zápatí.

 1. Chcete-li umístit informace doprostřed stránky nebo na její pravou stranu, proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li umístit informace doprostřed, klikněte ve skupině Pozice na kartě Návrh na tlačítko Vložit kartu Zarovnání, klikněte na přepínač Na střed a potom na tlačítko OK.
  • Chcete-li umístit informace na pravou stranu stránky, klikněte ve skupině Pozice na kartě Návrh na tlačítko Vložit kartu Zarovnání, klikněte na přepínač Vpravo a potom na tlačítko OK.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Zadejte požadované informace do záhlaví.
  • Kliknutím na kartu Vložení, na tlačítko Rychlé části, na příkaz Pole a na požadované pole v seznamu Názvy polí přidejte kód pole.

Příklady polí a informací, které lze pomocí nich přidávat: Page (pro číslo stránky), NumPages (pro celkový počet stránek v dokumentu) a FileName (můžete zahrnout název souboru).

 1. Pokud přidáte pole Page, můžete kliknutím na tlačítko Číslo stránky ve skupině Záhlaví a zápatí a následným kliknutím na položku Formát – číslování stránek změnit formát číslování.
 2. Chcete-li se vrátit do dokumentu, klikněte na kartě Návrh (v oddílu Nástroje záhlaví a zápatí) na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí.

Tlačítko pro zavření záhlaví a zápatí

Začátek stránky Začátek stránky

Zahájení číslování od jedničky na jiné stránce

Je možné začít číslovat na druhé nebo nějaké jiné stránce dokumentu.

Zahájení číslování na druhé stránce

 1. Klikněte dvakrát na číslo stránky.

Zobrazí se karta Návrh oddílu Nástroje záhlaví a zápatí.

 1. Ve skupině Možnosti na kartě Návrh zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

Skupina Možnosti pro záhlaví a zápatí

 1. Chcete-li začít číslovat od jedničky, klikněte na tlačítko Číslo stránky ve skupině Záhlaví a zápatí, klikněte na položku Formát – číslování stránek a potom klikněte na přepínač Začít od a zadejte hodnotu 1.
 2. Chcete-li se vrátit do dokumentu, klikněte na kartě Návrh (v oddílu Nástroje záhlaví a zápatí) na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí.

Tlačítko pro zavření záhlaví a zápatí

Zahájení číslování na jiné stránce

Chcete-li začít číslovat na jiné stránce, než je první stránka dokumentu, je nutné před stránku, na níž chcete začít číslovat, přidat konec oddílu.

 1. Klikněte na začátek stránky, na níž chcete zahájit číslování.

Pokud si chcete být jisti, že se nacházíte na začátku stránky, stiskněte klávesu HOME.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Konce.

Skupina Vzhled stránky

 1. V části Konce oddílů klikněte na položku Další stránka.
 2. Klikněte dvakrát do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního či dolního okraje stránky).

Zobrazí se karta Nástroje záhlaví a zápatí.

 1. Ve skupině Navigace na kartě Nástroje záhlaví a zápatí klikněte na tlačítko Propojit s předchozím a dezaktivujte je tak.
 2. Postupujte podle pokynů pro přidání čísla stránky nebo pro přidání záhlaví a zápatí s číslem stránky.
 3. Chcete-li začít číslovat od jedničky, klikněte na tlačítko Číslo stránky ve skupině Záhlaví a zápatí, klikněte na položku Formát – číslování stránek a potom klikněte na přepínač Začít od a zadejte hodnotu 1.
 4. Chcete-li se vrátit do dokumentu, klikněte na kartě Návrh (v oddílu Nástroje záhlaví a zápatí) na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí.

Tlačítko pro zavření záhlaví a zápatí

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání různých záhlaví, zápatí či čísel stránek do různých částí dokumentu

Čísla stránek lze přidat pouze do části dokumentu. V různých částech dokumentu je také možné použít různé formáty číslování.

Můžete například požadovat, aby bylo v obsahu a úvodu použito číslování ve formátu i, ii, iii, ve zbývající části dokumentu ve formátu 1, 2, 3 a v rejstříku žádné číslování stránek.

Můžete také používat různá záhlaví či zápatí na sudých a lichých stránkách.

Přidání různých záhlaví a zápatí nebo čísel stránek do různých částí

 1. Klikněte na začátek stránky, kde má záhlaví, zápatí nebo číslování stránek začínat či končit, případně být změněno.

Pokud si chcete být jisti, že se nacházíte na začátku stránky, stiskněte klávesu HOME.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Konce.

Skupina Vzhled stránky

 1. V části Konce oddílů klikněte na položku Další stránka.
 2. Klikněte dvakrát do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního či dolního okraje stránky).

Zobrazí se karta Návrh oddílu Nástroje záhlaví a zápatí.

 1. Ve skupině Navigace na kartě Návrh klikněte na tlačítko Propojit s předchozím a dezaktivujte je tak.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 3. Chcete-li zvolit formát číslování nebo počáteční číslo, klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na tlačítko Číslo stránky, klikněte na položku Formát – číslování stránek, klikněte na požadovaný formát, do číselníku Začít od zadejte číslo, které chcete použít, a potom klikněte na tlačítko OK.
 4. Chcete-li se vrátit do dokumentu, klikněte na kartě Návrh (v oddílu Nástroje záhlaví a zápatí) na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí.

Tlačítko pro zavření záhlaví a zápatí

Přidání různých záhlaví a zápatí nebo čísel stránek na sudé a liché stránky

 1. Klikněte dvakrát do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního či dolního okraje stránky).

Zobrazí se karta Nástroje záhlaví a zápatí.

 1. Ve skupině Možnosti na kartě Nástroje záhlaví a zápatí zaškrtněte políčko Různé liché a sudé stránky.

Skupina Možnosti pro záhlaví a zápatí

 1. Na některou lichou stránku přidejte záhlaví, zápatí nebo číslování stránek, které chcete používat na lichých stránkách.
 2. Na některou sudou stránku přidejte záhlaví, zápatí nebo číslo stránky, které chcete používat na sudých stránkách.

Začátek stránky Začátek stránky

Odebrání čísel stránek, záhlaví a zápatí

 1. Klikněte dvakrát na záhlaví, zápatí nebo číslo stránky.
 2. Vyberte záhlaví, zápatí nebo číslo stránky.
 3. Stiskněte klávesu DELETE.
 4. Opakujte kroky 1–3 v každém oddílu s rozdílným záhlavím, zápatím či číslem stránky.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Word 2010