Přidání buňky, řádku nebo sloupce do tabulky

  1. V nabídce Tabulka přejděte na příkaz Vložit a klepněte na některou z možností.

ZobrazitTipy

 
 
Platí pro:
Word 2003