Stránka 10 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s verzí 2007 systému Office

Klepnutí na tlačítko Praktická část v aplikaci Word s následným otevřením okna aplikace Word a okna s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 16 kB (<1 minuta při rychlosti 56 kb/s)

Praktická část v aplikaci Word
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


V praktické části budete pracovat nejprve s aplikací Word 2007 a potom s aplikací Excel 2007. Seznámíte se s pásem karet.

Informace o praktickém cvičení

Po klepnutí na odkaz Praktická část v aplikaci Word (v dolní části této stránky) se spustí aplikace Word, do počítače se stáhne cvičný dokument a v samostatném okně se zobrazí pokyny k praktické části.

Poznámka:     V počítači musí být nainstalovány aplikace Word 2007 a Excel 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Kde jsou na pásu karet umístěny příkazy Vložit, Vyjmout a Kopírovat?

Na poslední kartě.

Na první kartě.

Na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Přejdete od počítače s vysokým rozlišením obrazovky k počítači s nízkým rozlišením. V jedné skupině nejsou zobrazeny příkazy. Co podniknete?

Klepnete na kartu Zobrazení.

Klepnete na panel nástrojů Zobrazení.

Klepnete na šipku ve skupině.

V praktickém cvičení jste se naučili, jak dosáhnout toho, aby se zobrazil minipanel nástrojů s možnostmi formátování. Zobrazíte ho takto:

Klepnete na kartu Vložení.

Klepnete na panel nástrojů Rychlý přístup.

Vyberete text.

V praktickém cvičení jste se naučili, jak v aplikaci Word zobrazit kartu Nástroje obrázku. Jestliže tato karta s nástroji zmizí, jak ji znovu zobrazíte?

Klepnete na obrázek.

Klepnete na pás karet.

Klepnete na pás karet pravým tlačítkem myši a vyberete požadovanou kartu.

Stránka 10 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ