Stránka 24 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Word 2007

Klepnutí na tlačítko Praktická část v aplikaci Word s cílem otevřít okno aplikace Word a okno s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 14 kB (<1 min při 56 kb/s)

Praktické cvičení v aplikaci Word
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Teď budeme zkoušet obvyklé každodenní činnosti v dokumentu aplikace Word 2007.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na tlačítko Praktická část v aplikaci Word se do počítače stáhne cvičný dokument a otevře se v aplikaci Word. Zobrazí se také samostatné okno s pokyny pro praktické cvičení. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Word 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Seznamy s odrážkami můžete nastavit pomocí karty a skupinového rámečku .

Karty Rozložení stránky, skupinového rámečku Odstavec.

Karty Domů skupinového rámečku Odstavec.

Karty Vložit skupinového rámečku Symboly.

Karty Vložit skupinového rámečku Text.

Jak v nové verzi aplikace Word zvolíte možnosti tisku?

Klepnete na tlačítko Tisk na pásu karet.

Klepnete na tlačítko Tisk na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Použijete tlačítko Microsoft Office.

Buď první nebo druhá možnost.

V jakém rohu se nachází ovládání lupy?

V pravém horním.

V levém horním.

V levém dolním.

V pravém dolním.

Kterým z následujících postupů můžete v nové verzi aplikace Word zvolit nastavení automatických oprav a kontroly pravopisu?

V nabídce Nástroje klepnete na příkaz Možnosti.

V nabídce, která se otevře pod tlačítkem Microsoft Office klepnete na příkaz Možnosti aplikace Word.

Klepnete pravým tlačítkem myši kdekoli na pásu karet a zvolíte příkaz Možnosti aplikace Word.

Na kartě Zobrazit klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Stránka 24 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ