Pozadí a vodoznaky

Pozadí se používají především ve webovém prohlížeči (Prohlížeč: Software, který interpretuje soubory ve formátu HTML, formátuje je jako webové stránky a zobrazuje je. Pomocí webového prohlížeče, například aplikace Microsoft Internet Explorer, můžete přecházet na hypertextové odkazy, přenášet soubory a přehrávat zvukové soubory nebo videosoubory vložené do webových stránek.) k vytvoření zajímavějšího pozadí při zobrazování v režimu online. Pozadí je však možné zobrazit ve webovém rozložení a ve většině dalších zobrazení, s výjimkou normálního zobrazení a zobrazení osnovy.

Vodoznaky jsou text nebo obrázky, které se zobrazují za textem dokumentu. Slouží k upoutání pozornosti nebo určení stavu dokumentu, například k označení konceptu dokumentu. Vodoznaky se používají u dokumentů určených pro tisk.

Vodoznaky a pozadí

Pozadí může být tvořeno stupnicemi (Postupný: Postupné přechody barev a odstínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho odstínu určité barvy do druhého), vzorky, obrázky, plnými barvami nebo texturami. Stupnice, vzorky, obrázky a textury se opakují, aby vyplnily celou stránku. Pokud uložíte dokument jako webovou stránku, budou textury a stupnice uloženy jako soubory JPEG (JPEG: Grafický formát (s příponou JPG v systému Microsoft Windows) podporovaný mnoha webovými prohlížeči, který byl vyvinut za účelem komprese a ukládání obrázků ve fotografické kvalitě. Je nejvhodnější pro grafiku s mnoha barvami, jako jsou například naskenované fotografie.) a vzorky jako soubory GIF (GIF: Grafický formát (soubory s příponou GIF v systému Windows) používaný k zobrazení grafiky s číslovanými barvami na webu. Podporuje až 256 barev a používá bezztrátovou kompresi, což znamená, že při kompresi souboru nedochází ke ztrátě žádných dat obrázku.).

Vodoznaky je možné zobrazit v zobrazení rozložení při tisku (Zobrazení rozložení při tisku: Zobrazení dokumentu nebo jiného objektu v podobě, v jaké bude vytištěn. Položky jako záhlaví, poznámky pod čarou, sloupce a textová pole se zobrazí ve svých skutečných pozicích.) nebo ve vytisknutém dokumentu. Pokud použijete obrázek, můžete jej zesvětlit tak, aby nepřekrýval text dokumentu. Jestliže použijete text, lze jej vybrat z předdefinovaných frází nebo zadat vlastní.

 
 
Platí pro:
Word 2003