Stránka 10 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Word 2007

Pás karet se zobrazenými popisky tipů ke klávesovým zkratkám

Popisky tipů ke klávesovým zkratkám pro karty pásu, tlačítko Microsoft Office Button a panel nástrojů Rychlý přístup zobrazíte stisknutím klávesy ALT.

Tato stránka je pro uživatele, kteří s oblibou ovládají maximum funkcí klávesnicí. Klávesové zkratky, které začínají klávesou CTRL (například CTRL+C pro kopírování nebo CTRL+ALT+1 pro nastavení stylu Nadpis 1), zůstávají stejné jako v předchozích verzích aplikace Word.

Avšak nové uživatelské rozhraní s pásem karet přináší nové klávesové zkratky. Proč? Protože tato změna má oproti předchozím verzím dvě velké výhody:

  • Klávesovou zkratku má nyní každé tlačítko na pásu karet.
  • Klávesové zkratky často vyžadují stisknutí menšího počtu kláves.

Nové klávesové zkratky také mají nový název: tipy ke klávesovým zkratkám. Popisky tipů ke klávesovým zkratkám pro karty pásu, příkazy na panelu nástrojů Rychlý přístup a tlačítko Microsoft Office Button zobrazíte stisknutím klávesy ALT. Potom můžete stisknout tip klávesové zkratky pro kartu, kterou chcete zobrazit; například kartu Domů zobrazíte stisknutím klávesy H. Tím se zobrazí všechny tipy ke klávesovým zkratkám pro příkazy na dané kartě. Následně můžete stisknout klávesu požadovaného příkazu.

Poznámka:     Starší klávesové zkratky s klávesou ALT, které v předchozích verzích sloužily pro přístup k nabídkám a příkazům, můžete nadále používat. Staré nabídky však už nejsou k dispozici, takže nebudete mít na obrazovce žádné vodítko, jaká písmena stisknout. Proto tyto klávesové zkratky budete moci používat, jen pokud je znáte celé zpaměti.

Další informace najdete v kurzu Klávesové zkratky v Office systému 2007.

Stránka 10 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ