Otevření dokumentů vytvořených v dřívějších verzích Wordu ve Wordu 2013

Při otevření dokumentu, který byl vytvořen v dřívější verzi Wordu, se v aplikaci Microsoft Word 2013 zapne režim kompatibility a v záhlaví okna dokumentu se zobrazí text Režim kompatibility.

Režim kompatibility zajišťuje, že při práci s dokumentem se nebudou používat žádné nové nebo vylepšené funkce aplikace Word 2013, takže uživatelé dřívějších verzí Wordu budou mít dostupné všechny funkce pro úpravy. Režim kompatibility taky zachovává rozložení dokumentu.

V tomto článku


Režimy a kompatibilita dokumentů

Při otevření v aplikaci Word 2013 se dokument nachází v jednom z těchto režimů:

 • Word 2013
 • Režim kompatibility Wordu 2010
 • Režim kompatibility Wordu 2007
 • Režim kompatibility Wordu 97-2003

Režim, ve kterém se dokument nachází, je uvedený v záhlaví dokumentu. Pokud se za názvem souboru zobrazí text [Režim kompatibility], nachází se dokument v režimu kompatibility Wordu 2007, režimu kompatibility Wordu 2010 nebo režimu kompatibility Wordu 97-2003. Jestli chcete zjistit, o jaký režim jde, proveďte tyto kroky:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na Informace.
 3. V části Zkontrolovat metadata klikněte na Zjistit možné problémy a potom klikněte na Zkontrolovat kompatibilitu.
 4. Klikněte na Vybrat verze, které mají být zobrazeny.

Vedle názvu režimu, ve kterém se dokument nachází, se zobrazí značka zaškrtnutí.

Pokud v záhlaví nevidíte text [Režim kompatibility], je dokument v režimu aplikace Word 2013 a všechny funkce jsou dostupné.

Dostupnost funkcí v jednotlivých režimech

Funkce 97–2003 2007 2010 2013
Aplikace pro Office Červený znak X Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí
Webové video Červený znak X Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí
Nové formáty číslování Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Nové obrazce a textová pole Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Textové efekty Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Alternativní text u tabulek Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Funkce písem OpenType Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Blokování autorů Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Nové efekty WordArt Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Nové ovládací prvky obsahu Červený znak X Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Ovládací prvky obsahu ve Wordu 2007 Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Motivy Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Větší a menší písma Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Sledované přesunuté položky Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Karty Okraj Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Obrázky SmartArt Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Grafy v Office 2007 Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Vložené objekty Open XML Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Stavební bloky Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Bibliografie a citace Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Rovnice Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Relativní textová pole Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Vlastní data XML (Formát XML (Extensible Markup Language): Stručnější forma jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language), která vývojářům umožňuje vytvářet vlastní značky umožňující pružně organizovat a prezentovat informace) Červený znak X Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí
Obrázky WordArt z předchozích verzí Zelené zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí Červený znak X Červený znak X
Diagramy z předchozích verzí Zelené zaškrtnutí Červený znak X Červený znak X Červený znak X
Grafy z předchozích verzí Zelené zaškrtnutí Červený znak X Červený znak X Červený znak X

Začátek stránky Začátek stránky

Převod dokumentu do režimu aplikace Word 2013

Máte dvě možnosti. Můžete pracovat v režimu kompatibility nebo dokument převést na formát souborů aplikace Word 2013. Wordový příkaz Převést odstraní možnosti kompatibility, takže se dokument zobrazí v rozložení, v jakém by se nacházel při vytvoření v aplikaci Word 2013. Pokud je soubor ve formátu DOC, použití příkazu Převést ho upgraduje na formát DOCX.

Díky převodu dokumentu máte přístup k novým a vylepšeným funkcím aplikace Word 2013. Uživatelé používající předchozí verze Wordu ale možná budou mít problémy nebo nebudou moct upravovat určité části dokumentu, které byly vytvořené pomocí nových nebo vylepšených funkcí aplikace Word 2013.

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 1. Proveďte některou z těchto akcí:
  • Pokud chcete převést dokument bez uložení kopie, klikněte na Informace a potom na Převést.
  • Pokud chcete vytvořit kopii dokumentu v režimu aplikace Word 2013, klikněte na Uložit jako a potom vyberte umístění a složku, do které chcete novou kopii uložit. Do pole Název souboru zadejte název nového dokumentu a potom v seznamu Uložit jako typ vyberte Dokument Word. Ujistěte se, že políčko vedle možnosti Zachovat kompatibilitu s předchozími verzemi aplikace Word není zaškrtnuté.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Word 2013