Otevření dokumentu aplikace Word 2010 v dřívější verzi aplikace Word

Chcete-li otevírat soubory DOCX nebo DOCM aplikace Microsoft Word 2010 v aplikaci Microsoft Office Word 2003, Word 2002 nebo Word 2000, je nutné nainstalovat sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů aplikací Word, Excel a PowerPoint 2007 a všechny nezbytné aktualizace systému Office. Sada Compatibility Pack pro formáty souborů Open XML aplikací Word, Excel a PowerPoint umožňuje otevírat, měnit některé položky a ukládat dokumenty aplikace Word 2010 v dřívějších verzích aplikace Word.

V tomto článku


Instalace sady Compatibility Pack

Sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty aplikací Word, Excel a PowerPoint 2007 si můžete stáhnout z webu Office.com.

Sada Compatibility Pack umožňuje v předchozích verzích aplikace Word otevírat dokumenty aplikace Word 2010, které byly uloženy ve formátech DOCX a DOCM. Není možné otevírat soubory šablon aplikace Word 2010, které byly uloženy ve formátech DOTX a DOTM.

Začátek stránky Začátek stránky

Funkce s odlišným chováním v dřívějších verzích

Přestože je možné otevřít soubory aplikace Word 2010 v dřívějších verzích aplikace Word, nebude pravděpodobně možné měnit některé položky, které byly vytvořeny pomocí nových nebo vylepšených funkcí aplikace Word 2010. Rovnice budou například převedeny na obrázky, které nelze změnit. Dále je uveden seznam prvků dokumentu, které budou při otevření v předchozí verzi aplikace Word změněny.

 Poznámka   Pokud používáte aplikaci Microsoft Word Starter 2010, mějte na paměti, že ne všechny funkce uvedené pro aplikaci Word 2010 jsou podporovány i v aplikaci Word Starter. Další informace o funkcích dostupných v aplikaci Word Starter naleznete v tématu Podpora funkcí aplikace Word Starter.

Prvek aplikace Word 2010 Změna při otevření v aplikaci Word 2007 Změna při otevření v aplikaci Word 97-2003
Nové formáty číslování Nové formáty číslování jsou převedeny na arabské číslice (1, 2, 3, 4). Nové formáty číslování jsou převedeny na arabské číslice (1, 2, 3, 4).
Nové obrazce a textová pole Obrazce a textová pole jsou převedeny na efekty dostupné v tomto formátu. Obrazce a textová pole jsou převedeny na efekty dostupné v tomto formátu.
Textové efekty Textové efekty budou trvale odebrány v případě, že nejsou použity prostřednictvím vlastního stylu. Pokud jsou textové efekty přidány pomocí stylu, znovu se zobrazí při novém otevření dokumentu v aplikaci Word 2010. Textové efekty budou trvale odebrány v případě, že nejsou použity prostřednictvím vlastního stylu. Pokud jsou textové efekty přidány pomocí stylu, znovu se zobrazí při novém otevření dokumentu v aplikaci Word 2010.
Alternativní text u tabulek U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu. U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.
Funkce písem OpenType Nové funkce písma jsou odebrány. Nové funkce písma jsou odebrány.
Blokování autorů Bloky použité u oblastí dokumentu budou odebrány. Bloky použité u oblastí dokumentu budou odebrány.
Nové efekty WordArt Textové efekty jsou trvale odebrány. Textové efekty jsou trvale odebrány.
Nové ovládací prvky obsahu Jsou trvale převedeny na statický obsah. Jsou trvale převedeny na statický obsah.
Ovládací prvky obsahu v aplikaci Word 2007 Beze změny Trvalý převod na statický text
Motivy Beze změny Trvalý převod na styly. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Word 2010, nebude možné automaticky změnit styl pomocí motivů.
Větší a menší písma Beze změny Trvalý převod na statické formátování. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Word 2010, nebudou písma pro nadpisy a text po použití jiného stylu automaticky změněna.
Sledované přesunuté položky Beze změny Trvalý převod na vložené a odstraněné položky
Tabulátory Beze změny Zarovnávací tabulátory budou převedeny na tradiční tabulátory.
Obrázky SmartArt Beze změny Jsou převedeny na jeden objekt, který nelze upravovat, dokud není obrázek změněn a znovu otevřen v aplikaci Word 2010.
Grafy a diagramy Beze změny Některé grafy a diagramy budou převedeny na obrázky, které nelze změnit. Data nacházející se mimo podporované řádky budou ztracena.
Vložené objekty Open XML Beze změny Jsou převedeny na statický obsah.
Stavební bloky Beze změny U stavebních bloků a položek automatického textu může dojít ke ztrátě některých informací.
Bibliografie Beze změny Trvalý převod na statický text
Citace Beze změny Trvalý převod na statický text
Rovnice Beze změny Jsou převedeny na grafiku, kterou nelze upravit. Veškeré poznámky, vysvětlivky nebo poznámky pod čarou v těchto rovnicích budou při uložení dokumentu trvale ztraceny.
Relativní textová pole Beze změny Trvalý převod na absolutní umístění

 Poznámka   Kromě změn uvedených v tabulce dojde při otevření souboru DOCX nebo DOCM aplikace Word 2010 v aplikaci Word 2000 k odlišnému chování následujících položek:

  • Makra a podpisy maker budou odstraněny.
  • Data hromadné korespondence budou ztracena a nebude možné připojení ke zdrojům dat.
  • Soubory chráněné heslem nebude možné otevřít ani v případě, že heslo znáte.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Word 2010