Odstraňování problémů s tabulkami

ZobrazitPři zápisu do tabulky se mění velikost sloupce

Velikost sloupců tabulky je v aplikaci Microsoft Word automaticky přizpůsobována vloženému textu nebo grafice. Napíšete-li slovo, jehož délka přesahuje šířku sloupce, bude šířka přizpůsobena zadanému textu. Pokud nechcete, aby byla velikost sloupců při psaní upravována, klepněte do tabulky, v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a potom klepněte na kartu Tabulka. Klepněte na tlačítko Možnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky upravit velikost podle obsahu.

ZobrazitPři změně velikosti okna nedojde ke změně velikosti tabulky

ZobrazitPo vložení tabulky neodpovídá počet řádků

Pokud je řádek tabulky rozdělen koncem stránky, zobrazí aplikace Microsoft Word pravděpodobně ve stavovém řádku nepřesný počet u řádků na nové stránce, které se nacházejí v rozděleném řádku tabulky. Pokud potřebujete znát přesný počet řádků, můžete zabránit rozdělení řádků na konci stránek.

ZobrazitČást textu v buňce tabulky je skryta

  • V některých případech je třeba upravit odsazení v buňce. Klepněte na buňku (Buňka: Pole tvořené průsečíkem řádku a sloupce na listu nebo v tabulce, do nějž lze zadat informace.). V nabídce Formát klepněte na příkaz Odstavec, klepněte na kartu Odsazení a mezery a potom v části Odsazení zadejte nové hodnoty.
  • Možná je nastavená přesná výška řádku menší než text, který se pokoušíte zobrazit. Klepněte do buňky, v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a pak na kartu Řádek. V rozevíracím seznamu Výška řádku klepněte na položku Nejméně.

Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Zadat výšku, upraví aplikace Microsoft Word výšku automaticky podle obsahu.

ZobrazitU tabulky se zobrazuje šedé ohraničení, které není vytištěno

Ve výchozím nastavení je při vytváření tabulky nastaveno černé ohraničení o šířce půl bodu, které je při tisku vytištěno. Jestliže toto ohraničení odstraníte, zobrazí se šedá mřížka (Mřížka: Tenké čáry, které určují hranice buněk v tabulce. Mřížka se při tisku dokumentu nevytiskne.), která není vytištěna. Chcete-li vytisknout čáry tvořící tabulku, je třeba vytvořit ohraničení. Pokud nechcete, aby se mřížka v dokumentu zobrazila, klepněte v nabídce Tabulka na příkaz Skrýt mřížku.

ZobrazitNa konci stránky chybí část tabulky

U tabulky bylo pravděpodobně použito obtékání textu. Chcete-li vytvořit tabulku umístěnou na více stránkách, je třeba zrušit obtékání textu. Klepněte na tabulku, v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a potom klepněte na kartu Tabulka. V části Obtékání textu klepněte na ikonu Žádné.

ZobrazitTabulka je ukotvena k levému nebo pravému okraji a nelze ji přesunout

ZobrazitNelze vložit zarážku uvnitř tabulky

  • Stiskněte klávesy CTRL+TAB.

ZobrazitPo změně stylu tabulky došlo ke změně všech tabulek v dokumentu

Pokud změníte styl existující tabulky, dojde ke změně všech tabulek, u kterých se tento styl používal. Chcete-li této změně zabránit, vytvořte nový styl místo provádění změn v existujícím stylu. Chcete-li vytvořit nový styl, klepněte v  podokně úloh (Podokno úloh: Okno v aplikaci systému Office, které obsahuje běžně používané příkazy a ovládací prvky. Jeho umístění a malá velikost umožňují použití těchto příkazů a ovládacích prvků v průběhu práce se soubory.) Styly a formátování na tlačítko Nový styl.

 
 
Platí pro:
Word 2003