Odstranění propojeného textového pole při zachování textu

  1. Přepněte do zobrazení rozložení při tisku (Zobrazení rozložení při tisku: Zobrazení dokumentu nebo jiného objektu v podobě, v jaké bude vytištěn. Položky jako záhlaví, poznámky pod čarou, sloupce a textová pole se zobrazí ve svých skutečných pozicích.).
  2. Vyberte textové pole, které je součástí textu (Text: Text obsažený v jednom textovém poli nebo řetězci propojených textových polí).

Výběr provedete přesunutím ukazatele myši nad ohraničení textového pole. Po změně tvaru ukazatele na čtyřstrannou šipku klepněte na ohraničení.

  1. Stiskněte klávesu DELETE.

 Poznámka   Odstraníte-li textové pole, text článku z tohoto pole se přesune do zbývajících propojených textových polí.

 
 
Platí pro:
Word 2003