Odstranění buňky, řádku nebo sloupce z tabulky

  1. Vyberte buňky (Buňka: Pole tvořené průsečíkem řádku a sloupce na listu nebo v tabulce, do nějž lze zadat informace.), řádky nebo sloupce, které chcete odstranit.

ZobrazitJak?

Některé části tabulky (Tabulka: Jeden nebo více řádků buněk. Běžně se používá k zobrazení čísel a dalších položek pro rychlé odkazy a analýzy. Položky v tabulce jsou organizovány do řádků a sloupců.) jsou viditelné pouze tehdy, zobrazíte-li všechny značky formátování klepnutím na tlačítko Zobrazit nebo skrýt Znak konce odstavce vzhled tlačítka na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Standardní.

Rozsah výběru:

Buňka

Klepněte na levý okraj buňky.

Výběr buňky tabulky

Řádek

Klepněte vlevo od řádku.

Výběr řádku tabulky

Sloupec

Klepněte na horní ohraničení nebo mřížku sloupce.

Výběr sloupce tabulky

Více buněk, řádků nebo sloupců

Označte myší buňky, řádky nebo sloupce. 

Můžete rovněž vybrat více položek, které nemusí být umístěny vedle sebe. Klepněte na první buňku, řádek nebo sloupec, stiskněte klávesu CTRL a potom klepněte na další buňky, řádky nebo sloupce, které chcete vybrat. 

Text v další buňce

Stiskněte klávesu TAB.

Text v předchozí buňce

Stiskněte klávesy SHIFT+TAB.

Celá tabulka

V zobrazení rozložení při tisku (Zobrazení rozložení při tisku: Zobrazení dokumentu nebo jiného objektu v podobě, v jaké bude vytištěn. Položky jako záhlaví, poznámky pod čarou, sloupce a textová pole se zobrazí ve svých skutečných pozicích.) klepněte na úchyt pro přesunutí tabulky Úchyt ve tvaru čtyřstranné šipky nebo označte myší celou tabulku.

 Poznámka   Řádky, sloupce nebo celou tabulku můžete také vybrat pomocí klávesových zkratek, případně klepnete-li na tabulku a potom v nabídce Tabulka klepnete na příkaz Vybrat.

  1. V nabídce Tabulka přejděte na příkaz Odebrat a potom klepněte na příkaz Sloupce, Řádky nebo Buňky.
  2. Pokud odstraňujete buňky, klepněte na požadovanou možnost.
 
 
Platí pro:
Word 2003