Obtékání textu

Aplikace Microsoft Office Word 2007 umožňuje snadné nastavení obtékání textu kolem obrázků, tvarů a tabulek v libovolné požadované pozici nebo stylu.

Co chcete udělat?


Obtékání textu okolo obrázku nebo nakresleného objektu

 1. Jestliže je obrázek nebo objekt umístěn na kreslicím plátně (Kreslicí plátno: Oblast, na kterou lze nakreslit více tvarů. Protože jsou všechny tvary na jednom plátně, lze je přesunout a změnit jejich velikost, jako by se jednalo o jeden objekt.), vyberte plátno. Pokud obrázek nebo objekt není umístěn na kreslicím plátně, vyberte obrázek nebo objekt.
 2. Ve skupině Uspořádat na kartě Formát klepněte na tlačítko Pozice.

Obrázek pásu karet aplikace Word

Jestliže se nezobrazí možnost Umístění, klepněte na příkaz Uspořádat a pak klepněte na položku Umístění.

 1. Klepněte na požadovanou pozici obtékání.

Začátek stránky Začátek stránky

Obtékání textu okolo tabulky

 1. Klepněte na tabulku.
 2. V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení klikněte ve skupině Tabulka na položku Vlastnosti.

Vlastnosti tabulky

 1. Ve skupinovém rámečku Obtékání textu zvolte možnost Okolo.

Chcete-li nastavit vodorovné a svislé umístění tabulky, vzdálenost od okolního textu a další možnosti, klepněte ve skupinovém rámečku Obtékání textu na položku Umístění a pak vyberte požadované možnosti.

Automatické obtékání textu při navrhování tabulky

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

Obrázek pásu karet aplikace Word

 1. Podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na položku Navrhnout tabulku.
 2. Nakreslete tabulku.

Text bude automaticky obtékat okolo tabulky.

Další informace o kreslení tabulky naleznete v tématu Kreslení tabulky.

Začátek stránky Začátek stránky

Oddělení textu okolo objektů na webových stránkách

K oddělení textu okolo objektů na webových stránkách se používají konce obtékání textu. Konec obtékání textu můžete například použít k oddělení textu titulku od základního textu.


Konec obtékání textu

Popisek 1 Konec obtékání textu v titulku

 • Klepněte na webovou stránku, na které chcete ukončit obtékání textu.
 • Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Konce a potom na položku Obtékání textu.

Obrázek pásu karet aplikace Word

 Poznámka   Konce obtékání textu jsou značky formátování, které obvykle nejsou v dokumentu zobrazeny. Chcete-li je zobrazit, zapněte značky formátování klepnutím na tlačítko Zobrazit nebo skrýtVzhled tlačítka ve skupině Odstavec na kartě Domů. Konec obtékání textu označuje znak konce obtékání textu (Znak konce obtékání textu ).

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Word 2007