Stránka 23 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Word 2007

Příkaz Možnosti aplikace Word v nabídce pod tlačítkem Microsoft Office

Možnosti aplikace už nejsou k dispozici v nabídce Nástroje. Místo toho je najdete po klepnutí na tlačítko Microsoft Office.

Všechny funkce aplikace Word, které jste zvyklí dennodenně používat, se nacházejí na pásu karet a najdete je mnohem snáz než v minulosti. Ale kde jsou všechna skrytá nastavení, která se bezprostředně netýkají vytváření dokumentů, ale určují, jak aplikace Word funguje? Nastavení zabezpečení a informací o uživateli, slovníků pro kontrolu pravopisu a automatických oprav?

V předchozích verzích aplikace Word jste je zobrazili klepnutím na příkaz Možnosti v nabídce Nástroje. Teď jsou všechna tato nastavení součástí dialogového okna Možnosti aplikace Word, které otevřete klepnutím na tlačítko Možnosti aplikace Word v nabídce, jež se otevře po klepnutí na tlačítko Microsoft Office.

Stránka 23 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ