Mezinárodní znaky a symboly na webových stránkách

Při vytváření webových stránek jsou ve výchozím nastavení mezinárodní znaky, například písmeno ä (přehlasované písmeno a) a písmeno é (písmeno e s čárkou) a znaky jazyků jako je ruština nebo japonština, uchovány automaticky.

Webové stránky se ukládají ve formátu HTML (HTML: Standardní značkovací jazyk používaný pro dokumenty na webu. Jazyk HTML pomocí značek označuje, jak by se měly v prohlížečích zobrazit různé prvky stránek, např. text a grafika, a jaká by měla být odezva na akce uživatelů.)kódování (Kódování: Bajt (nebo posloupnost bajtů) představující jednotlivé znaky v souboru ve formátu HTML nebo ve formátu prostého textu. Kódování Unicode podporuje všechny znaky všech jazyků a lze je přečíst v aplikacích Microsoft Internet Explorer 4 nebo novější a Netscape Navigator 4.0 nebo novější.) textu, které odpovídá jazykové verzi systému Microsoft Windows. Pokud není znak součástí příslušného standardu kódování textu, bude uložen jako pojmenovaný znakový subjekt (Kód znaku: Kód, který v jazyce HTML slouží k popisu symbolů, písmen různých jazyků a dalších speciálních znaků. Kódy znaků spravuje organizace ISO (International Standards Organization).) jazyka HTML nebo jako odkaz představující číselnou hodnotu znaku ve znakové sadě Unicode (Unicode: Standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium. Tím, že toto kódování používá pro každý znak více než jeden bajt, umožňuje, aby byly v jedné znakové sadě zahrnuty téměř všechny psané jazyky světa.).

Symboly vložené pomocí příkazu Symbol v nabídce Vložit budou zachovány, pokud použijete správné písmo symbolu. Jestliže vytváříte webové stránky ve více jazycích, nastavte nejprve systém tak, aby v něm bylo možné zpracovávat vícejazyčný text a zvažte, zda není nutné změnit kódování webových stránek tak, aby odpovídalo použitému jazyku.

 
 
Platí pro:
Word 2003