Stránka 19 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Word 2007

Ovládání Lupy

Měřítko lupy můžete změnit v pravém dolním rohu okna aplikace.

Poté, co něco vložíte, můžete potřebovat zobrazit detaily. Takže budete chtít určitě vědět, kde můžete objekty přiblížit.

Podívejte se do levého dolního rohu. Přetáhněte jezdec napravo, pokud chcete objekty přiblížit, a nalevo, pokud je chcete oddálit.

Tipy    

  • Klepnutím na číslo procent nalevo od posuvníku otevřete dialogové okno Lupa, v němž můžete určit procento lupy.
  • Pokud máte myš s kolečkem, můžete zobrazení přiblížit podržením klávesy CTRL a otočením kolečka dopředu nebo oddálit otočením dozadu.
  • Příkaz Lupa najdete také na kartě Zobrazení.
Stránka 19 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ