Kopírování nebo přesunutí propojených textových polí

Text (Text: Text obsažený v jednom textovém poli nebo řetězci propojených textových polí) můžete zkopírovat nebo přesunout do jiného dokumentu nebo na jiné místo téhož dokumentu. Je třeba zahrnout všechna propojená textová pole v článku.

  1. Přepněte do zobrazení rozložení při tisku (Zobrazení rozložení při tisku: Zobrazení dokumentu nebo jiného objektu v podobě, v jaké bude vytištěn. Položky jako záhlaví, poznámky pod čarou, sloupce a textová pole se zobrazí ve svých skutečných pozicích.).
  2. Vyberte první textové pole článku. Přesuňte ukazatel myši nad ohraničení textového pole. Když se ukazatel změní na čtyřstrannou šipku, klepněte na ohraničení.
  3. Podržte klávesu SHIFT a vyberte všechna zbývající textová pole, která chcete kopírovat nebo přesunout.
  4. Na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Standardní klepněte na tlačítko Kopírovat Vzhled tlačítka nebo Vyjmout Vzhled tlačítka.
  5. Klepněte na místo, kam chcete textová pole kopírovat nebo přesunout.
  6. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Vložit Vzhled tlačítka.

 Poznámka   Chcete-li kopírovat nebo přesunout určitý text z článku bez kopírování textového pole, vyberte požadovaný text a potom jej zkopírujte nebo vyjměte. Nevybírejte textové pole.

 
 
Platí pro:
Word 2003