Hledání slov ve slovníku synonym

Pomocí funkce Zdroje informací můžete vyhledávat synonyma (jiná slova se stejným významem) a antonyma (slova s opačným významem) v tezauru.

 Tip   V aplikaci Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint a Microsoft Office Outlook můžete rychle vyhledat slovo, jestliže kliknete kdekoli v dokumentu, prezentaci, otevřené zprávě nebo zprávě zobrazené v Podokně čtení pravým tlačítkem myši a potom kliknete v místní nabídce na příkaz Synonymum.

Kterou aplikaci systému používáte?


Excel

 1. Na kartě Revize klikněte na příkaz Tezaurus.
 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.
 3. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.
  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

 Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky Začátek stránky

OneNote

 1. Klikněte v nabídce Nástroje na položku Zdroje informací a potom v seznamu Všechny referenční publikace klikněte na položku Tezaurus.

Podokno úloh Zdroje informací

 1. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.
 2. Chcete-li použít jedno ze slov v seznamu výsledků, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Pokud chcete použít jedno z nalezených slov, klikněte na šipku dolů a poté klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.
  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

 Poznámka   Můžete také vyhledávat slova ve slovníku synonym jiného jazyka. Je-li například váš dokument ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte na položku Možnosti zdrojů informací v podokně úloh Zdroje informací a poté v části Referenční publikace vyberte požadované možnosti slovníků synonym.

Začátek stránky Začátek stránky

Outlook

 1. Klikněte v nové zprávě na základní text zprávy a poté na kartě Zpráva ve skupinovém rámečku Kontrola pravopisu a mluvnice klikněte na položku Pravopis a poté na položku Tezaurus.

 Poznámka   V aplikaci Microsoft Office Outlook je podokno úloh Zdroje informací k dispozici ve všech nových položkách aplikace Outlook, jako například ve zprávě, kterou vytváříte, ale nikoli v hlavním okně aplikace Outlook.

Příkaz nabídky Tezaurus

 1. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.
 2. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.
  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

 Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky Začátek stránky

PowerPoint

 1. Na kartě Revize klikněte na položku Tezaurus.
 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.

 Poznámka   Kombinace klávesy ALT a kliknutí není v aplikaci Microsoft Office PowerPoint podporována. Do pole Hledat zadejte slovo či frázi a poté klikněte na tlačítko Spustit hledání Vzhled tlačítka.

 1. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.
  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

 Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Zdroje informací a potom klikněte v seznamu Všechny referenční publikace na položku Tezaurus.

Podokno úloh Zdroje informací

 1. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.
 2. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.
  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

 Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Zdroje informací a potom klikněte v seznamu Všechny referenční publikace na položku Tezaurus.

Podokno úloh Zdroje informací

 1. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.
 2. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.
  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

 Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky Začátek stránky

Word

 1. Na kartě Revize klikněte na položku Tezaurus.
 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.
 3. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.
  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

 Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007