Formátování nebo úprava obsahu

Když ve Wordu vytváříte obsah, můžete upravit jeho vzhled. Můžete třeba vybrat, kolik úrovní nadpisů se má zahrnout a jestli se mají zobrazovat tečkované čáry mezi položkami a čísly stránek. Můžete taky změnit formátování textu a Word toto formátování zachová bez ohledu na to, kolikrát budete obsah aktualizovat.

Pokud už ve vašem dokumentu obsah je, tímhle postupem ho nahradíte.

 1. Klikněte na Reference > Obsah > Vlastní obsah.
  Vlastní obsah
 2. Proveďte změny v dialogovém okně Obsah. Důsledky změn si můžete prohlédnout v oblastech Náhled a Náhled webové stránky.
  Dialogové okno Obsah
 • Pokud chcete přidat tečkované čáry mezi jednotlivé položky a jejich čísla stránek, klikněte na seznam Vodicí znak a potom klikněte na tečkovanou čáru. Můžete si taky zvolit čárkovanou čáru.
 • Pokud chcete změnit celkový vzhled obsahu, klikněte na seznam Formáty a potom klikněte na požadovaný formát.
 • Pokud chcete změnit počet zobrazených úrovní v obsahu, klikněte na Zobrazit úrovně a potom klikněte na požadovaný počet úrovní.
 1. Klikněte na OK.

Formátování textu v obsahu

Pokud chcete změnit formátování textu v obsahu, změňte styl jednotlivých úrovní v obsahu.

Tímhle postupem nahradíte váš obsah upraveným obsahem.

 1. Klikněte na Reference > Obsah > Vlastní obsah.
 2. V dialogovém okně Obsah klikněte na Změnit. Pokud je tlačítko Změnit neaktivní, změňte možnost Formáty na Podle šablony.
  Dialogové okno Obsah
 3. V seznamu Styly klikněte na úroveň, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Změnit.
 4. V dialogovém okně Úprava stylu proveďte požadované změny formátování a potom klikněte na OK.
 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny úrovně, které chcete zobrazit v obsahu.

Word si tyto úpravy bude pamatovat pro každou aktualizaci obsahu (Reference > Aktualizovat tabulku).

 
 
Platí pro:
Word 2013