Stránka 5 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s verzí 2007 systému Office

Po vložení obrázku se objeví karta Nástroje obrázku

Pokud v aplikaci Word vložíte obrázek, objeví se v horní části pásu karet karta Nástroje obrázku.

Na pásu karet jsou stále k dispozici nejčastěji používané příkazy. Některé další příkazy se zobrazí jen tehdy, pokud je uživatel potřebuje, v závislosti na prováděné akci.

Pokud například není v dokumentu aplikace Word obrázek, nejsou příkazy pro práci s obrázkem nutné.

Po vložení obrázku se objeví karta Nástroje obrázku spolu s kartou Formát – obsahují příkazy potřebné k práci s obrázkem. Jakmile ukončíte práci na obrázku, karta Nástroje obrázku zmizí.

Budete-li chtít s obrázkem znovu pracovat, klepněte na něj a karta se znovu zobrazí spolu se všemi potřebnými příkazy. Aplikace Word ví, co děláte, a nabídne vám nástroje, které potřebujete. Obsah pásu karet se mění v závislosti na provedené akci.

Nemějte tedy obavy, pokud neuvidíte neustále všechny potřebné příkazy. Proveďte první krok. Potom budou potřebné příkazy po ruce.

V praktickém cvičení na konci lekce sami poznáte, jak to funguje.

Stránka 5 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ