Stránka 8 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Klávesové zkratky v Office systému 2007

Karty a skupiny na pásu karet s příslušnými popisky tipů ke klávesovým zkratkám

Obr. 1  Na kartě Vložení je tip M přiřazen příkazu SmartArt.
Obr. 2  Na kartě Rozložení stránky je tip M přiřazen příkazu Okraje.

Ačkoli vrstvené řešení tipů ke klávesovým zkratkám znamená, že každý příkaz v aplikaci má jedinečnou posloupnost těchto tipů, znamená rovněž, že existuje mnoho duplicit při porovnání tipů na různých kartách. Takže klávesa M provádí určitou akci na jedné kartě a odlišnou akci na jiné kartě. Například v aplikaci Word je písmeno M tipem ke klávesové zkratce pro příkaz Okraje na kartě Rozložení stránky, avšak pro příkaz SmartArt na kartě Vložení.

Pamatujte, že vždy vidíte popisky tipů ke klávesovým zkratkám pouze pro aktivní kartu – pro kartu, na které se nacházíte. Chcete-li zobrazit tipy pro jinou kartu, musíte se na ni přesunout. Stane-li se, že máte zobrazeny tipy na nesprávné kartě, stačí stisknout klávesu ESC, čímž zobrazíte popisky tipů pro karty.

Poznámka:     Pokud je otevřeno dialogové okno používající ve zkratce stejné písmeno jako tip ke klávesové zkratce na pásu karet, má dialogové okno přednost.

Ačkoli lze na pásu karet provádět akce tak, že se na něm pohybujete pomocí kláves (jak uvidíme v dalších částech), představují tipy ke klávesovým zkratkám mnohem rychlejší způsob přístupu k příkazům a jejich provádění.

Stránka 8 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ