Stránka 12 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s verzí 2007 systému Office

Tlačítko Microsoft Office v aplikacích Word a Excel

Tlačítko Microsoft Office v aplikacích Word a Excel.

Tlačítko Microsoft Office Vzhled tlačítka je umístěno v levém horním rohu okna několika aplikací sady Microsoft Office. Klepnutím na toto tlačítko získáte přístup ke stejným základním příkazům, jaké byly dříve v nabídce Soubor a které umožňují otvírat, ukládat a tisknout dokumenty.

Toto tlačítko však nabídne více příkazů, než obsahovala nabídka Soubor. Umožňuje například zkontrolovat, zda soubory aplikací Word, Excel nebo PowerPoint neobsahují osobní údaje nebo komentáře. Více se dozvíte v praktickém cvičení na konci lekce.

Pomocí tlačítka Microsoft Office se dostanete také k nastavení aplikace, kde můžete například nastavit předvolby pro kontrolu a opravy pravopisu.

V dolní části nabídky klepnete na příkaz Možnosti aplikace Excel, Možnosti aplikace Word a tak dál a potom v seznamu vlevo klepnete na některou z kategorií. V aplikaci Excel můžete například klepnout na kategorii Vzorce a pak zapnout nebo vypnout styl odkazů R1C1. V aplikaci Word můžete klepnout na kategorii Kontrola pravopisu a mluvnice a pak zapnout nebo vypnout funkci kontroly pravopisu při psaní.

V předchozích verzích sady Office se možnosti nastavovaly v dialogovém okně Možnosti, které se otevíralo pomocí nabídky Nástroje. Mnohé z těchto možností lze nyní nalézt po klepnutí na tlačítko Microsoft Office – jsou tak lépe viditelné a snáze dostupné, ať budete pracovat na starých nebo nových souborech.

Stránka 12 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ