Stránka 3 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Klávesové zkratky v Office systému 2007

Karta Domů, skupina Písmo a příkaz Velikost písma

Pás karet v aplikaci Word. Každá aplikace má jiný pás karet, avšak prvky na něm jsou stejné: karty, skupiny a příkazy.

Pás karet se skládá ze tří hlavních částí:

Popisek 1 Karty se nacházejí v horní části pásu karet. Každá z nich představuje oblast činnosti.
Popisek 2 Skupiny představují sady souvisejících příkazů, zobrazených na kartách společně. Skupiny shromažďují všechny příkazy, které byste mohli potřebovat pro daný typ úlohy.
Popisek 3 Příkazy jsou uspořádány ve skupinách. Příkazem může být tlačítko, nabídka nebo pole, do kterého se zadávají informace.

Pás karet se přizpůsobuje v závislosti na prováděné práci tak, aby zobrazoval příkazy, které byste mohli potřebovat pro danou úlohu. Pokud například pracujete s grafem v aplikaci Excel, zobrazí se na pásu karet příkazy nutné pro práci s grafy. V opačném případě tyto příkazy nejsou viditelné.

Stránka 3 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ