Stránka 13 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Word 2007

Osoba pracující s aplikací Word

Teď přejdeme k práci.

Aplikace Word 2007 je nová, což je vzrušující, ale nesmíte zapomínat na práci. Proto je načase ukázat si přesné umístění nejčastěji používaných příkazů. Uvidíte, že v novém prostředí aplikace se tyto příkazy nacházejí právě tam, kde je potřebujete.

Kde se vytvoří nový dokument? Kde jsou odrážky, kde jsou styly a jak můžete zkontrolovat pravopis? A co tisk? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v této lekci.

Stránka 13 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ