Aktualizace obsahu

Pokud chcete aktualizovat obsah vytvořený automaticky ze stylů nadpisů, klikněte na Reference > Aktualizovat tabulku.

Aktualizovat obsah

Můžete zvolit, co se má v obsahu aktualizovat: Pouze čísla stránek nebo (pokud chcete aktualizovat čísla stránek a text) Celá tabulka. Informace o vytvoření obsahu najdete v tématu Vytvoření obsahu.

 
 
Platí pro:
Word 2013