Spolupráce na dokumentech Office na OneDrivu

Office Online umožňuje snadno spolupracovat s ostatními, protože místo posílání příloh se soubory můžete posílat odkazy na dokumenty. Tím se ušetří místo potřebné k ukládání e-mailů a nemusíte řešit sladění několika verzí stejného dokumentu.

Pokud chcete odeslat odkaz, klikněte na Sdílet v horní části okna aplikace Office Online:

Příkaz Sdílet

Když pak vaši přátelé kliknou na odkaz, který jste jim poslali, dokument se jim otevře v prohlížeči.

E-mail zvoucí příjemce ke sdílení dokumentu

Aby mohli dokument upravovat, kliknou na příkaz pro úpravy v příslušné aplikaci Office Online.

Kliknutí na příkaz pro úpravy v aplikaci Office Online

Můžete všichni pracovat současně. Nemusíte čekat, až ostatní dokument opustí, abyste na něm mohli začít pracovat.

Několik autorů v Excelu Online

První krok – uložení dokumentu na OneDrive

Nahrajte svoje dokumenty na OneDrive a potom je nasdílejte.

Spolupráce s ostatními v aplikaci Word Online

Při úpravách dokumentu v aplikaci Word Online se vám může zobrazit oznámení, že na dokumentu pracují i jiní uživatelé. Není žádný zvláštní režim spoluvytváření ani žádný příkaz pro zahájení spolupráce na dokumentu. V aplikaci Word Online můžete dokument upravovat běžným způsobem, a pokud ho zároveň bude upravovat někdo jiný, Word Online vás na to upozorní a ukáže vám, na kterém odstavci další uživatel pracuje.

Když dokument uložíte, Word Online upozorní ostatní autory, že dokument byl aktualizovaný.

Oznámení o aktualizacích dokumentu

Jakmile pak někdo z ostatních dokument uloží, zobrazí se mu vaše změny a vy uvidíte jeho změny. Protože se dokument aktualizuje při každém uložení, můžete tím ovládat, kdy chcete aktualizace zobrazit. Díky tomu můžete pracovat bez přílišného vyrušování, a to i když s vámi na dokumentu spolupracují další lidé.

Lidé můžou pracovat v aplikaci Word Online, ve Wordu 2010 nebo novějším anebo ve Wordu for Mac 2011.

Podrobnosti najdete v tématu Spoluvytváření dokumentu v aplikaci Word Online.

Spolupráce s ostatními v aplikaci Excel Online

Pokud sešit zpřístupníte dalším uživatelům pro úpravy, současně s vámi na něm budou moct pracovat taky vaši přátelé. Tento postup můžete použít u sešitů, ve kterých shromažďujete informace od skupiny lidí, jako je třeba seznam informací nebo skupinový projekt. Už nemusíte seznam rozesílat e-mailem.

Během upravování sešitu vám Excel Online ukazuje, jestli na sešitu pracují i ostatní.

Několik autorů v Excelu Online


 Poznámky 

  • Všichni pracují v aplikaci Office Online. Pokud někdo sešit otevře v desktopové aplikaci Excel, nejde sešit v aplikaci Office Online upravovat, dokud ho tato osoba v Excelu zase nezavře.
  • Protože Excel Online automaticky ukládá změny všech uživatelů, nemusí příkazy Zpět a Znovu fungovat tak, jak jste zvyklí.
  • Navíc, když jedna osoba změní pořadí řazení nebo vyfiltruje data, zobrazení se změní všem, kdo na sešitu pracují. Proto když na sešitu současně s vámi pracuje ještě někdo, používejte řazení a filtrování s rozvahou.

Spolupráce s ostatními v aplikaci PowerPoint Online

Týmové prezentace a školní projekty: v aplikaci PowerPoint Online na nich můžete pracovat společně. Když prezentaci upravuje současně několik osob, uvidíte jejich jména na stavovém řádku v dolní části okna aplikace Office Online:

Oznámení o dalších spoluautorech

Vy i vaši kolegové vidíte změny druhých okamžitě a PowerPoint Online prezentaci automaticky ukládá.

Lidé můžou pracovat v aplikaci PowerPoint Online, v PowerPointu 2010 nebo novějším anebo v PowerPointu for Mac 2011. V zájmu dosažení těch nejlepších výsledků ale doporučujeme, aby všichni pracovali v aplikaci PowerPoint Online (kde se změny ukládají automaticky) nebo v desktopové aplikaci PowerPoint (kde všichni prezentaci pravidelně ukládají).

Spolupráce s ostatními v aplikaci OneNote Online

Pokud svůj poznámkový blok zpřístupníte jiným uživatelům, aby v něm mohli dělat úpravy, budou moct vaši přátelé pracovat na poznámkovém bloku současně s vámi. To funguje dobře v případě poznámkových bloků, ve kterých shromažďujete informace od skupiny osob, jako je průběh debaty nebo skupinový projekt. Takový poznámkový blok funguje jako wikiweb, na který přispívá každý. Můžete zjistit autory jednotlivých úprav a v případě potřeby vrátit zpět předchozí verzi stránky.

Několik autorů pracujících ve OneNotu Online

Pokud vy nebo ostatní lidé máte OneNote 2010 nebo novější, můžete pracovat v desktopové nebo mobilní aplikaci OneNote, zatímco ostatní pracují na stejném poznámkovém bloku v aplikaci OneNote Online. Poznámkový blok můžete sdílet ve službě OneDrive, stejně jako dokumenty Excelu, Wordu nebo PowerPointu, ale poznámkový blok můžete taky sdílet v aplikaci OneNote 2010 nebo novější.

  • Klikněte na kartu Soubor a na kartě Informace klikněte pod názvem poznámkového bloku na Pozvat uživatele do tohoto poznámkového bloku.
 
 
Platí pro:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, Excel 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Word 2010