Připojení k účtu Office 365 pro firmy nebo účtu Microsoft Exchange pomocí protokolu POP nebo IMAP

Ke svému e-mailovému účtu Office 365 pro firmy nebo jinému e-mailovému účtu Microsoft Exchange se můžete připojit pomocí programů používajících internetové protokoly POP3 nebo IMAP4. Když se k e-mailovému účtu Office 365 pro firmy nebo jinému e-mailovému účtu Microsoft Exchange připojíte pomocí protokolu POP3 nebo IMAP4, budete moct jenom odesílat a přijímat e-maily. Pokud se ke svému účtu připojíte pomocí protokolu POP3 nebo IMAP4, nebudete se moct připojit ke kontaktům, úkolům ani kalendáři.

 Tip:    Abyste měli ty nejlepší možnosti, doporučujeme vám připojit se k e-mailovému účtu Office 365 pro firmy nebo jinému e-mailovému účtu Microsoft Exchange pomocí aplikace Outlook Web App nebo prostřednictvím e-mailového programu, který podporuje přístup pomocí protokolu Exchange ActiveSync, jako je třeba Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook for Mac 2011, Apple Mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail 10.7 Lion nebo Entourage 2008 Web Services Edition.

Pokyny k nastavení e-mailového účtu Office 365 pro firmy nebo jiného e-mailového účtu Microsoft Exchange v některých nejčastěji používaných e-mailových programech najdete v části Pokyny k nastavení e-mailu pro účet Office 365 pro firmy nebo účet Microsoft Exchange.

V tomto článku


Pokyny k nastavení e-mailu pro účet Office 365 pro firmy nebo účet Microsoft Exchange

Pokud si chcete nastavit e-mail pro účet Office 365 pro firmy nebo účet Microsoft Exchange, podívejte se na následující články:

  • Jestli si chcete nastavit e-mail v některých nejčastěji používaných desktopových e-mailových programech (jako je třeba Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Pošta, Apple Mail a další), přečtěte si článek Informace o nastavení e-mailových programů.
  • Jestli si chcete nastavit e-mail na mobilním telefonu nebo tabletu (jako je třeba iPhone, iPad, Surface, Android a Windows Phone), přečtěte si článek Principy nastavení telefonu a tabletu.
  • Jestli si chcete nastavit e-mail v desktopové verzi Outlooku (jako je třeba Outlook 2013, Outlook 2010 a Outlook 2011 for Mac), přečtěte si článek Připojení Outlooku k tomuto účtu.

Jak fungují programy využívající protokol POP3?

Když program využívající protokol POP3 stahuje e-mailové zprávy do vašeho počítače, ve výchozím nastavení jsou zprávy ze serveru odebrány. To znamená, že ke staženým zprávám máte přístup jen na počítači, do kterého jste je stáhli. Některé programy využívající protokol POP3 je ale možné nastavit tak, aby se kopie zpráv na serveru zachovala. Díky tomu můžete mít přístup ke zprávám na více než jednom počítači.

Programy využívající protokol POP3 je možné použít jen ke stahování zpráv ze serveru do jedné složky (obvykle do složky Doručené zprávy) na vašem počítači. Protokol POP3 nepodporuje přístup k veřejným složkám.

Jak fungují programy využívající protokol IMAP4?

E-mailové programy, které využívají protokol IMAP4, jsou flexibilnější a většinou nabízí více funkcí než programy pracující s protokolem POP3. Když program využívající protokol IMAP4 stahuje e-mailové zprávy do vašeho počítače, zůstávají ve výchozím nastavení všechny stažené zprávy na serveru. To znamená, že k jednotlivým zprávám máte přístup z více než jednoho počítače. S protokolem IMAP4 můžete na serveru vytvořit několik e-mailových složek. Díky tomu máte zajištěný přístup ke všem zprávám ve všech složkách z více počítačů.

Většinu e-mailových programů využívajících protokol IMAP4 je možné nastavit tak, aby ukládaly kopii odeslaných zpráv na serveru, a vy jste k nim tak měli přístup z více než jednoho počítače. Protokol IMAP4 podporuje další funkce, které většina programů pracujících s protokolem POP3 neposkytuje. Některé programy s protokolem IMAP4 jsou například vybaveny funkcí, která vám umožňuje zobrazit na serveru jen záhlaví e-mailových zpráv – odesílatele a předmět zprávy. Díky tomu můžete stáhnout jen zprávy, které chcete číst. Protokol IMAP4 podporuje i přístup k veřejným složkám.

Běžné možnosti připojení pomocí protokolu POP3 a IMAP4

E-mailové programy pracující s protokoly POP3 a IMAP4 vám umožňují vybrat, kdy se chcete připojit a odesílat nebo přijímat e-mailové zprávy. Než si vyberete jednu z nabízených možností, musíte zvážit několik věcí.

Mezi tři nejběžnější možnosti připojení patří následující:

  • Odesílání a přijímání zpráv pokaždé, když spustíte e-mailový program: Pokud vyberete tuto možnost, e-maily se odesílají a přijímají jen tehdy, když program spustíte.
  • Ruční odesílání a přijímání zpráv: Pokud vyberete tuto možnost, zprávy se odesílají a přijímají jen tehdy, když v programu kliknete na „odesílání a přijímání zpráv“.
  • Odesílání a přijímání zpráv vždy po uplynutí určitého počtu minut: Pokud vyberete tuto možnost, váš e-mailový program se připojí k serveru vždy po uplynutí určitého počtu minut, aby odeslal zprávy a stáhnul nově přijaté.

Informace o nastavení těchto možností najdete v dokumentaci nápovědy svého e-mailového programu.

 Tip:    Pokud je vaše zařízení nebo počítač pořád připojený k Internetu, je možné, že budete chtít, aby e-mailový program odesílal a přijímal zprávy po uplynutí určitého počtu minut. Časté připojování k serveru vám zajistí průběžný přehled o aktuálních zprávách. Jestli ale není vaše zařízení nebo počítač pořád připojený k Internetu (například když používáte vytáčené připojení k Internetu), je možné, že budete chtít e-maily odesílat a přijímat v programu ručně. Když používáte vytáčené připojení k Internetu, ruční odesílání a přijímání zpráv může zkrátit dobu vašeho připojení.

E-mailové programy, které podporují protokoly POP3 a IMAP4

Pokud váš e-mailový účet podporuje protokoly POP3 a IMAP4, můžete se k němu připojit pomocí řady různých programů. Patří mezi ně Outlook, Windows Pošta, Entourage, Apple Mail, Thunderbird a Eudora. Jednotlivé e-mailové programy podporují různé funkce. Informace o funkcích, které nabízejí konkrétní e-mailové programy využívající protokoly POP3 a IMAP4, najdete v dokumentaci dodané s příslušnými programy.

 Poznámka    Pokud nevíte, jestli váš e-mailový účet podporuje protokol POP3 a IMAP4, kontaktujte osobu, která spravuje vaši schránku (někdy se jí říká správce e-mailu).

Následující tabulka uvádí některé e-mailové programy, které podporují protokoly POP3 a IMAP4. Pokyny k nastavení připojení POP3 nebo IMAP4 pro váš účet najdete v části Pokyny k nastavení e-mailu pro účet Office 365 pro firmy nebo účet Microsoft Exchange.

E-mailový program Podporované operační systémy
Microsoft Outlook 2013 Windows
Microsoft Outlook 2010 Windows
Microsoft Outlook 2007 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2011 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2012 Windows
Verze Windows Live Mail z roku 2009 Windows
Microsoft Windows Mail Windows
Microsoft Entourage 2008 Windows
Microsoft Office 2011 for Mac Apple Macintosh
Mail (Apple Mail) Apple Macintosh
Thunderbird Windows nebo Apple Macintosh
Pine Windows
Alpine Windows
Eudora Windows
iPhone Mail Apple iOS
Amazon Kindle Fire Email Kindle Fire
Windows Mobile Mail Windows Mobile 5.x nebo vyšší
Windows Phone Mail Windows Phone 7.x nebo vyšší

Zjištění nastavení serveru POP nebo IMAP

Pokud se připojujete k e-mailu Office 365 pro firmy, nemusíte nastavení hledat. Pro Office 365 pro firmy použijte toto nastavení.

Název serveru Port Metoda šifrování
POP3 outlook.office365.com 995 SSL
IMAP4 outlook.office365.com 993 SSL
SMTP smtp.office365.com 587 TLS

Pokud používáte e-mail založený na Microsoft Exchangi, ale nepoužíváte Office 365 pro firmy, dá se nastavení najít takto.

  1. Přihlaste se ke svému účtu přes Outlook Web App. Pokud potřebujete s přihlášením pomoct, najdete potřebné informace v článku Přihlášení k Outlook Web Appu.
  2. V Outlook Web Appu klikněte na NastaveníNastavení > Možnosti > Účet > Můj účet.
  3. Na stránce Můj účet klikněte na Nastavení pro přístup pomocí protokolu POP nebo IMAP.
  4. Název serveru POP3, IMAP4 a SMTP a další nastavení, která asi budete muset zadat, najdete na stránce Nastavení pro přístup pomocí protokolu POP nebo IMAP v části Nastavení protokolu POP nebo Nastavení protokolu IMAP a Nastavení protokolu SMTP.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook Web App, Outlook Web App pro Office 365 Enterprise, Outlook Web App pro služby Office 365 pro profesionály a menší firmy