Klávesové zkratky ve Wordu Online

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny symbolem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Pokud toto téma chcete vytisknout, stiskněte CTRL+P.

Pokud chcete v tomto tématu vyhledávat, stiskněte CTRL+F, zadejte do pole hledaný text a stiskněte Enter.

Klávesové zkratky v aplikaci Microsoft Word Online

Klávesové zkratky v aplikaci Word Online jsou hodně podobné klávesovým zkratkám v Microsoft Wordu. V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro nejčastější úlohy prováděné v aplikaci Word Online. Seznam klávesových zkratek v aplikaci Microsoft Word 2013 najdete v tématu Klávesové zkratky v Microsoft Office Wordu.

Zobrazení pro čtení

Akce Klávesy
Přechod do zobrazení, jehož obsah lze za účelem usnadnění číst pomocí čtečky obrazovky nebo vybírat pomocí klávesnice (vyžaduje program pro čtení souborů PDF) Stisknutím klávesy Tab přejděte na příkaz Generovat přístupnější zobrazení (nové okno), stiskněte Enter.
Vyhledání textu Ctrl+F nebo F3
Skrytí podokna hledání ESC
Přepnutí na ovládací prvek Lupa Ctrl+Z
Přepnutí na ovládací prvek Číslo stránky Ctrl+G
Přechod na určitou stránku Zadejte číslo stránky (v ovládacím prvku Číslo stránky)
Tisk Ctrl+P

Zobrazení pro úpravy

Akce Klávesy
Přepnutí mezi pásem karet a obsahem dokumentu Ctrl+F6
Přesun z úprav dokumentu na kartu Domů Ctrl+Shift+)
Přesun z úprav dokumentu na poslední použité příkazy z pásu karet Ctrl+)
Aktivace jiné karty na pásu karet Tab, Enter
Přesunutí mezi příkazy na pásu karet Tab
Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet Enter
Sbalení nebo rozbalení pásu karet Ctrl+F3

Přesunutí kurzoru

Akce Klávesy
O jeden znak doprava Šipka doprava
O jeden znak doleva Šipka doleva
O jedno slovo doprava Ctrl+šipka doprava
O jedno slovo doleva Ctrl+šipka doleva
O jeden řádek nahoru Šipka nahoru
O jeden řádek dolů Šipka dolů
O jeden odstavec nahoru Ctrl+šipka nahoru
O jeden odstavec dolů Ctrl+šipka dolů
Začátek řádku Home
Konec řádku End
Začátek stránky Ctrl+Home
Konec stránky Ctrl+End

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Akce Klávesy
O jeden znak doprava Shift+šipka doprava
O jeden znak doleva Shift+šipka doleva
O jedno slovo doprava Shift+Ctrl+šipka doprava
O jedno slovo doleva Shift+Ctrl+šipka doleva
O jeden řádek nahoru Shift+šipka nahoru
O jeden řádek dolů Shift+šipka dolů
O jeden odstavec nahoru Shift+Ctrl+šipka nahoru
O jeden odstavec dolů Shift+Ctrl+šipka dolů
Na začátek řádku Shift+Home
Na konec řádku Shift+End
Na začátek dokumentu Shift+Ctrl+Home
Na konec dokumentu Shift+Ctrl+End
Celý dokument Ctrl+A

Úpravy obsahu

Akce Klávesy
Vyjmout Ctrl+X
Kopírovat Ctrl+C
Vložení Ctrl+V
Vložení hypertextového odkazu Ctrl+K
Zpět Ctrl+Z
Znovu Ctrl+Y
Přesunutí z chybně napsaného slova na další Alt+F7

Formátování textu

Akce Klávesy
Tučné Ctrl+B
Kurzíva Ctrl+I
Podtržení Ctrl+U
Seznam s odrážkami Ctrl+tečka
Zarovnat doleva Ctrl+L
Zarovnat doprava Ctrl+R
Zarovnání na střed Ctrl+E

Ekvivalenty kláves systémů Windows a Mac

Klávesa Modifikátor Windows Mac
Backspace Alt Smazání celého slova směrem doleva
End Alt Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy
Enter Alt V Internet Exploreru, zobrazení vlastností stránky
Tab Ctrl-Alt Přepínání úloh
Home Alt Přechod na domovskou stránku Přesun kurzoru na začátek dokumentu nebo osnovy
Vlevo Alt V Internet Exploreru, přechod zpátky Přesunutí vždy o jedno slovo vlevo
Page Down Alt   Přesun kurzoru na konec dokumentu
PageUp Alt   Přesun kurzoru na začátek dokumentu
Šipka doprava Alt V Internet Exploreru, přechod dopředu Přesunutí vždy o jedno slovo vpravo
TAB Alt Přepínání mezi aplikacemi Přesouvání fokusu mezi prohlížečem a prvky stránky (smyčka usnadnění přístupu)
Šipka dolů Alt-Shift Přesun aktuální stránky o jednu pozici dolů v navigačním podokně Výběr znaků od stávající pozice kurzoru až ke konci odstavce
Enter Alt-Shift V Internet Exploreru, přepnutí na celou obrazovku
Tab Ctrl-Alt-Shift Přepínání úloh
Šipka doleva Alt-Shift Odebrání jedné úrovně odsazení Výběr celého slova směrem doleva
Šipka doprava Alt-Shift Zvětšení odsazení Výběr celého slova směrem doleva
TAB Alt-Shift Přepínání mezi aplikacemi Přesouvání fokusu mezi prohlížečem a prvky stránky (smyčka usnadnění přístupu)
Šipka nahoru Alt-Shift Přesun aktuální stránky o jednu pozici dolů v navigačním podokně Výběr znaků od stávající pozice kurzoru až ke konci odstavce
Backspace Smazání celého slova směrem doleva
Delete Odstranění celého slova
Šipka dolů Přesun kurzoru dolů o celý odstavec
End Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy
Home Přechod na začátek dokumentu nebo osnovy (v Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče)
Šipka doleva Přesun kurzoru na začátek řádku (ve Firefoxu, přechod na předchozí stránku)
Šipka doprava Přesun kurzoru na konec řádku (ve Firefoxu, přechod vpřed)
TAB Přepínání úloh (jako Windows Alt-Tab)
Šipka nahoru Přesun kurzoru nahoru o celý odstavec
ESC ⌘-Alt Otevření Správce úloh (vynucení ukončení aplikací)
Home ⌘-Alt V Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče
Šipka doleva ⌘-Alt V Chrome, přepínání mezi kartami prohlížeče
Delete ⌘-Shift Ve Firefoxu, smazání mezipaměti prohlížeče
Šipka dolů ⌘-Shift Výběr celého odstavce směrem dolů
End ⌘-Shift Výběr až do konce dokumentu nebo stránky
Home ⌘-Shift Výběr až do začátku dokumentu nebo stránky (v Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče)
Šipka doleva ⌘-Shift Výběr až na začátek řádku
Šipka doprava ⌘-Shift Výběr až na konec řádku
TAB ⌘-Shift Přepínání úloh (jako Windows Alt-Tab)
Šipka nahoru ⌘-Shift Výběr celého odstavce směrem nahoru
ESC Ctrl-Shift Otevření Správce úloh
Šipka doprava Ctrl-Shift Výběr celého slova směrem doprava
Šipka dolů Ctrl Přesun kurzoru dolů o celý odstavec Přesun kurzoru na konec řádku
Šipka doleva Ctrl-Shift Výběr celého slova směrem doleva
ESC Ctrl Otevření nabídky Start nebo úvodní obrazovky
Delete Ctrl-Alt Otevření nabídky zamykací obrazovky
Šipka doleva Ctrl Přesun kurzoru doleva o celé slovo Zobrazení řídicího panelu s widgety
Page Down Ctrl Ve Firefoxu a Chromu, přepínání mezi otevřenými kartami
PageUp Ctrl Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy Ve Firefoxu a Chromu, přepínání mezi otevřenými kartami
End Ctrl Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy
TAB Ctrl Přepínání mezi otevřenými kartami Přepínání mezi otevřenými kartami
Šipka nahoru Ctrl Přesun kurzoru nahoru o celý odstavec Přesun kurzoru na začátek řádku
Backspace Ctrl-Alt Smazání jednoho písmene směrem doleva Smazání jednoho písmene směrem doleva
Home Ctrl Přesun kurzoru na začátek dokumentu nebo osnovy
Šipka dolů Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun o stránku dolů
End Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun na konec stránky
Home Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun na začátek stránky
Page Down Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun dolů
PageUp Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun nahoru
Šipka doprava Ctrl Přesun kurzoru doleva o celé slovo
Šipka nahoru Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun o stránku dolů
Backspace Ctrl-Alt-Shift Smazání celého slova směrem doleva Smazání celého slova směrem doleva
End Ctrl-Alt-Shift V Internet Exploreru, posun na konec stránky
Home Ctrl-Alt-Shift V Internet Exploreru, posun na začátek stránky
Page Down Ctrl-Alt-Shift V Internet Exploreru, posun dolů
PageUp Ctrl-Alt-Shift V Internet Exploreru, posun nahoru
ESC Alt Minimalizace okna
Šipka dolů Ctrl-Shift Výběr celého odstavce směrem dolů Výběr až na konec řádku
ESC Alt-Shift Minimalizace okna
Home Ctrl-Shift Výběr celého odstavce směrem nahoru Výběr až na začátek řádku
Insert Žádný Spuštění režimu přepisování
TAB Ctrl-Shift Přepínání mezi otevřenými kartami Přepínání mezi otevřenými kartami
Šipka nahoru Ctrl-Shift Výběr celého odstavce směrem nahoru Výběr až na začátek řádku
Backspace Žádný Smazání jednoho písmene směrem doleva Smazání jednoho písmene směrem doleva
Delete Žádný Smazání jednoho písmene směrem doleva Smazání jednoho písmene směrem doleva
Šipka dolů Žádný Přesun kurzoru dolů o celý řádek Přesun kurzoru dolů o celý řádek
End Žádný Přesun kurzoru na konec řádku Přesun kurzoru na konec řádku
Enter Žádný Vložení nového řádku Vložení nového řádku
Backspace Ctrl Smazání celého slova směrem doleva
Home Žádný Přesun kurzoru na začátek řádku V Safari a Chromu, přesun kurzoru na začátek odstavce
Šipka doleva Žádný Přesun kurzoru doleva o jedno písmeno Přesun kurzoru doleva o jedno písmeno
Page Down Žádný Přesun kurzoru dolů o celou obrazovku Přesun kurzoru dolů o celou obrazovku
PageUp Žádný Přesun kurzoru nahoru o celou obrazovku Přesun kurzoru nahoru o celou obrazovku
Šipka doprava Žádný Přesun kurzoru doprava o jedno písmeno Přesun kurzoru doprava o jedno písmeno
TAB Žádný Zvětšení odsazení nebo přechod na další buňku tabulky Zvětšení odsazení, přechod na další buňku tabulky nebo vložení tabulky
Šipka nahoru Žádný Přesun kurzoru nahoru o celý řádek Přesun kurzoru nahoru o celý řádek
Backspace Shift Smazání jednoho písmene směrem doleva Smazání jednoho písmene směrem doleva
Šipka dolů Shift Výběr celého řádku směrem dolů Výběr celého řádku směrem dolů
End Shift Výběr až na konec řádku Výběr až na konec řádku
Enter Shift Vložení měkkého zalomení řádku Vložení měkkého zalomení řádku
Home Shift Výběr až na začátek řádku Výběr až na začátek řádku
Šipka doleva Shift Výběr jednoho písmene směrem doleva Výběr jednoho písmene směrem doleva
Šipka doprava Shift Výběr jednoho písmene směrem doprava Výběr jednoho písmene směrem doprava
TAB Shift Odebrání jedné úrovně odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky Odebrání jedné úrovně odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky
Šipka nahoru Shift Výběr celého řádku směrem nahoru Výběr celého řádku směrem nahoru
 
 
Platí pro:
Word Online, Word Web App