Klávesové zkratky ve OneNotu Online

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny symbolem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Pokud potřebujete toto téma vytisknout, stiskněte Ctrl+P.

Pokud chcete v tomto tématu vyhledávat, stiskněte Ctrl+F, zadejte do pole hledaný text a stiskněte klávesu Enter.

Klávesové zkratky ve webové aplikaci Microsoft OneNote Online

Klávesové zkratky v aplikaci OneNote Online jsou velmi podobné klávesovým zkratkám v Microsoft OneNotu. V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro nejčastější úlohy prováděné v aplikaci OneNote Online. Seznam klávesových zkratek v aplikaci Microsoft OneNote 2013 najdete v tématu Klávesové zkratky v OneNotu 2013.

Zobrazení pro čtení

Navigace na pásu karet a v podoknech

Akce Klávesy
Přechod z navigace v poznámkovém bloku do polí prohlížeče F6
Aktivace jiné karty na pásu karet Tab, Enter
Přesunutí mezi příkazy na pásu karet Tab
Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet Enter
Posunutí nahoru nebo dolů na stránce Page Up nebo Page Down

Navigační podokno

Akce Klávesy
Posunutí v poznámkovém bloku o stránku vpřed Ctrl+Page Down
Posunutí v poznámkovém bloku o stránku vzad Ctrl+Page Up
Přechod na první stránku v oddílu Alt+Page Up
Přechod na poslední stránku v oddílu Alt+Page Down
Sbalení nebo rozbalení oddílu Enter u vybraného oddílu

Zobrazení pro úpravy

Navigace na pásu karet a v podoknech

Akce Klávesy
Aktivace jiné karty na pásu karet Tab, Enter
Přesunutí mezi příkazy na pásu karet Tab
Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet Enter
Přesunutí z obsahu poznámkového bloku na pás karet a následné přesunutí mezi příkazy Ctrl+F6, Enter, Tab

Navigační podokno

Akce Klávesy
Posunutí v poznámkovém bloku o stránku vpřed Ctrl+Page Down
Posunutí v poznámkovém bloku o stránku vzad Ctrl+Page Up
Přechod na první stránku v oddílu Alt+Page Up
Přechod na poslední stránku v oddílu Alt+Page Down
Nový oddíl Tab na oddíl, Shift+F10, Šipka dolů (třikrát, na příkaz Nový oddíl), Enter
Posunutí aktuální stránky nahoru nebo dolů Alt+Shift+Šipka nahoru, Alt+Shift+Šipka dolů
Odstranění stránky Tab na stránku, Shift+F10, Enter
Odstranění oddílu Tab na oddíl, Shift+F10, Šipka dolů (na příkaz Odstranit), Enter

Přesunutí kurzoru

Akce Klávesy
Z oblasti nadpisu na stránku Tab nebo Enter
O jeden znak doprava Šipka vpravo
O jeden znak doleva Šipka vlevo
O jedno slovo doprava Ctrl+Šipka vpravo
O jedno slovo doleva Ctrl+Šipka vlevo
O jeden řádek nahoru Šipka nahoru
O jeden řádek dolů Šipka dolů
O jeden odstavec nahoru Ctrl+Šipka nahoru
O jeden odstavec dolů Ctrl+Šipka dolů
Začátek řádku Home
Konec řádku End
Začátek stránky (bez oblasti nadpisu) Ctrl+Home
Konec stránky Ctrl+End
Oblast nadpisu Page Up nebo Ctrl+A, Ctrl+A, Tab, dokud se nadpis nevybere

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Akce Klávesy
O jeden znak doprava Shift+Šipka vpravo
O jeden znak doleva Shift+Šipka vlevo
O jedno slovo doprava Shift+Ctrl+Šipka vpravo
O jedno slovo doleva Shift+Ctrl+Šipka vlevo
O jeden řádek nahoru Shift+Šipka nahoru
O jeden řádek dolů Shift+Šipka dolů
O jeden odstavec nahoru Shift+Ctrl+Šipka nahoru
O jeden odstavec dolů Shift+Ctrl+Šipka dolů
Na začátek odstavce Shift+Home
Na konec odstavce Shift+End
Na začátek osnovy Shift+Ctrl+Home
Na konec osnovy Shift+Ctrl+End
Celý odstavec, pak osnova, pak stránka Ctrl+A pro každou úroveň rozšíření

Úpravy obsahu

Akce Klávesy
Vyjmutí Ctrl+X
Kopírování Ctrl+C
Vložení Ctrl+V
Vložení hypertextového odkazu Ctrl+K
Zpět Ctrl+Z
Znovu Alt+F7
Přesunutí ze slova s chybným pravopisem na další Alt+F7
Nová osnova Ctrl+Shift+Q
Přesunutí z jedné osnovy na další Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Uložení změn

 Poznámka    Pokud je webová aplikace OneNote Online spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

.

Ctrl+S

Tabulky

Akce Klávesy
Vytvoření nové buňky při umístění v poslední buňce tabulky Tab
Vložení řádku pod Ctrl+Enter

 Poznámka    Pokud je vybrána buňka, sloupec nebo řádek, vztahuje se zarovnání na obsah vybraných buněk. Jestliže je vybrána tabulka, vztahuje se zarovnání na tabulku, ale nemá vliv na zarovnání obsahu buněk.

Formátování textu

Akce Klávesy
Tučné Ctrl+B
Kurzíva Ctrl+I
Podtržení Ctrl+U
Seznam s odrážkami Ctrl+tečka
Číslovaný seznam CTRL+lomítko nebo Ctrl+Shift+O
Zarovnání doleva Ctrl+L
Zarovnání doprava Ctrl+R
Zarovnání na střed Ctrl+E
Zvětšení odsazení Alt+Shift+Šipka vpravo
Zmenšení odsazení Alt+Shift+Šipka vlevo

Značky poznámek

Akce Klávesy
Úkol Ctrl+1
Důležité Ctrl+2
Otázka Ctrl+3
Zapamatovat na později Ctrl+4
Definice Ctrl+5
Zvýraznit Ctrl+6
Kontakt Ctrl+7
Adresa Ctrl+8
Telefonní číslo Ctrl+9

Ekvivalenty kláves systému Windows a Mac

Klávesa Modifikátor Windows Mac
Backspace Alt Smazání celého slova směrem doleva
End Alt Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy
Enter Alt Zobrazení vlastností stránky v Internet Exploreru
Tab Ctrl-Alt Přepínání úloh
Home Alt Přechod na domovskou stránku Přesun kurzoru na začátek dokumentu nebo osnovy
Vlevo Alt V Internet Exploreru přechod zpět Přesunutí vždy o jedno slovo vlevo
Page Down Alt Přechod na další stránku Přechod na další stránku
Page Up Alt Přechod na předchozí stránku Přechod na předchozí stránku
Vpravo Alt V Internet Exploreru přechod vpřed Přesunutí vždy o jedno slovo vpravo
TAB Alt Přepínání mezi aplikacemi Přesouvání fokusu mezi prohlížečem a prvky stránky (smyčka usnadnění přístupu)
Šipka dolů Alt-Shift Přesun aktuální stránky o jednu pozici dolů v navigačním podokně Výběr znaků od stávající pozice kurzoru až ke konci odstavce
End Alt-Shift Přesunutí na poslední stránku v oddílu Přesunutí na poslední stránku v oddílu
Enter Alt-Shift Přepnutí na celou obrazovku v Internet Exploreru
Tab Ctrl-Alt-Shift Přepnutí úloh
Home Alt-Shift Přesunutí na první stránku v oddílu Přesunutí na první stránku v oddílu
Vlevo Alt-Shift Odebrání jedné úrovně odsazení Výběr celého slova směrem doleva
Šipka doprava Alt-Shift Zvětšení odsazení Výběr celého slova směrem doleva
TAB Alt-Shift Přepínání mezi aplikacemi Přesouvání fokusu mezi prohlížečem a prvky stránky (smyčka usnadnění přístupu)
Šipka nahoru Alt-Shift Přesun aktuální stránky o jednu pozici dolů v navigačním podokně Výběr znaků od stávající pozice kurzoru až ke konci odstavce
Backspace Smazání celého slova směrem doleva
Delete Odstranění celého slova
Šipka dolů Přesun kurzoru dolů o celý odstavec
End Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy
Home Přechod na začátek dokumentu nebo osnovy (v Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče)
Šipka doleva Přesun kurzoru na začátek řádku (ve Firefoxu, přechod na předchozí stránku)
Šipka doprava Přesun kurzoru na konec řádku (ve Firefoxu, přechod vpřed)
TAB Přepínání úloh (jako Windows Alt-Tab)
Šipka nahoru Přesun kurzoru nahoru o celý odstavec
ESC ⌘-Alt Otevření Správce úloh (vynucení ukončení aplikací)
Home ⌘-Alt V Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče
Šipka doleva ⌘-Alt V Chrome, přepínání mezi kartami prohlížeče
Delete ⌘-Shift Ve Firefoxu, smazání mezipaměti prohlížeče
Šipka dolů ⌘-Shift Výběr celého odstavce směrem dolů
End ⌘-Shift Výběr až do konce dokumentu nebo stránky
Home ⌘-Shift Výběr až do začátku dokumentu nebo stránky (v Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče)
Šipka doleva ⌘-Shift Výběr až na začátek řádku
Šipka doprava ⌘-Shift Výběr až na konec řádku
TAB ⌘-Shift Přepínání úloh (jako Windows Alt-Tab)
Šipka nahoru ⌘-Shift Výběr celého odstavce směrem nahoru
ESC Ctrl-Shift Otevření Správce úloh
Šipka doprava Ctrl-Shift Výběr celého slova směrem doprava
Šipka dolů Ctrl Přesun kurzoru dolů o celý odstavec Přesun kurzoru na konec řádku
Šipka doleva Ctrl-Shift Výběr celého slova směrem doleva
ESC Ctrl Otevření nabídky Start nebo úvodní obrazovky
Delete Ctrl-Alt Otevření nabídky zamykací obrazovky
Šipka doleva Ctrl Přesun kurzoru doleva o celé slovo Zobrazení řídicího panelu s widgety
Page Down Ctrl Ve Firefoxu a Chromu, přepínání mezi otevřenými kartami
PageUp Ctrl V prohlížečích Firefox a Chrome přepínání mezi otevřenými záložkami
End Ctrl Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy
TAB Ctrl Přepínání mezi otevřenými kartami Přepínání mezi otevřenými kartami
Šipka nahoru Ctrl Přesun kurzoru nahoru o celý odstavec Přesun kurzoru na začátek řádku
Backspace Ctrl-Alt Smazání jednoho písmene směrem doleva Smazání jednoho písmene směrem doleva
Home Ctrl Přesun kurzoru na začátek dokumentu nebo osnovy
Šipka dolů Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun o stránku dolů
End Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun na konec stránky
Home Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun na začátek stránky
Page Down Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun dolů
PageUp Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun nahoru
Šipka doprava Ctrl Přesun kurzoru doleva o celé slovo
Šipka nahoru Ctrl-Alt V Internet Exploreru, posun o stránku dolů
Backspace Ctrl-Alt-Shift Smazání celého slova směrem doleva Smazání celého slova směrem doleva
End Ctrl-Alt-Shift V Internet Exploreru, posun na konec stránky
Home Ctrl-Alt-Shift V Internet Exploreru, posun na začátek stránky
Page Down Ctrl-Alt-Shift V Internet Exploreru, posun dolů
PageUp Ctrl-Alt-Shift V Internet Exploreru, posun nahoru
ESC Alt Minimalizace okna
Šipka dolů Ctrl-Shift Výběr celého odstavce směrem dolů Výběr až na konec řádku
ESC Alt-Shift Minimalizace okna
Home Ctrl-Shift Výběr celého odstavce směrem nahoru Výběr až na začátek řádku
Insert Žádný Zapnutí režimu přepisování
Page Down Ctrl-Shift Přepnutí na další stránku
Page Up Ctrl-Shift Přepnutí na předchozí stránku
Tab Ctrl-Shift Přepínání mezi otevřenými kartami Přepínání mezi otevřenými kartami
Šipka nahoru Ctrl-Shift Výběr celého odstavce směrem nahoru Výběr až na začátek řádku
Backspace Žádný Smazání jednoho písmene směrem doleva Smazání jednoho písmene směrem doleva
Delete Žádný Smazání jednoho písmene směrem doleva Smazání jednoho písmene směrem doleva
Šipka dolů Žádný Přesun kurzoru dolů o celý řádek Přesun kurzoru dolů o celý řádek
End Žádný Přesun kurzoru na konec řádku Přesun kurzoru na konec řádku
Enter Žádný Vložení nového řádku Vložení nového řádku
Backspace Ctrl Smazání celého slova směrem doleva
Home Žádný Přesun kurzoru na začátek řádku V Safari a Chromu, přesun kurzoru na začátek odstavce
Šipka doleva Žádný Přesun kurzoru doleva o jedno písmeno Přesun kurzoru doleva o jedno písmeno
Page Down Žádný Přesun kurzoru dolů o celou obrazovku Přesun kurzoru dolů o celou obrazovku
PageUp Žádný Přesun kurzoru nahoru o celou obrazovku Přesun kurzoru nahoru o celou obrazovku
Šipka doprava Žádný Přesun kurzoru doprava o jedno písmeno Přesun kurzoru doprava o jedno písmeno
TAB Žádný Zvětšení odsazení nebo přechod na další buňku tabulky Zvětšení odsazení, přechod na další buňku tabulky nebo vložení tabulky
Šipka nahoru Žádný Přesun kurzoru nahoru o celý řádek Přesun kurzoru nahoru o celý řádek
Backspace Shift Smazání jednoho písmene směrem doleva Smazání jednoho písmene směrem doleva
Šipka dolů Shift Výběr celého řádku směrem dolů Výběr celého řádku směrem dolů
End Shift Výběr až na konec řádku Výběr až na konec řádku
Enter Shift Vložení měkkého zalomení řádku Vložení měkkého zalomení řádku
Home Shift Výběr až na začátek řádku Výběr až na začátek řádku
Šipka doleva Shift Výběr jednoho písmene směrem doleva Výběr jednoho písmene směrem doleva
Šipka doprava Shift Výběr jednoho písmene směrem doprava Výběr jednoho písmene směrem doprava
TAB Shift Odebrání jedné úrovně odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky Odebrání jedné úrovně odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky
Šipka nahoru Shift Výběr celého řádku směrem nahoru Výběr nahoru po samostatných řádcích
 
 
Platí pro:
OneNote Online, OneNote Web App