Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Tento článek popisuje způsob použití klávesových zkratek zahrnujících klávesy Ctrl a Alt a funkčních kláves pro přístup k funkcím v PowerPointu Online.

Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace

 Tip:    V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo víc kláves, jsou klávesy oddělené symbolem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy oddělené čárkou (,).

Zobrazení pro čtení

Požadovaná akce Klávesy
Další snímek U
Předchozí snímek F
Přechod na určitý snímek G, požadované číslo, Tab, Enter

Zobrazení prezentace

Požadovaná akce Klávesy
Další snímek U
Předchozí snímek F
Přechod na určitý snímek G, požadované číslo, Tab, Enter
Ukončení prezentace Esc

Zobrazení pro úpravy

Navigace na pásu karet a v podoknech

Podokna úloh v PowerPointu Online můžete procházet stisknutím Ctrl+F6. Podokna úloh se přepínají v tomto pořadí (zleva doprava):

 1. Podokno snímků
 2. Podokno komentářů (pokud je otevřené)
 3. Podokno poznámek (pokud je otevřené)
 4. Stavový řádek
 5. Horní panel
 6. Pás karet
 7. Podokno miniatur

Pořadí procházení podoken úloh

Požadovaná akce Klávesy
Přecházení zleva doprava mezi podoknem miniatur, pásem karet, podoknem snímků a podoknem poznámek Ctrl+F6
Obrácené pořadí: Přecházení zprava doleva mezi podoknem poznámek, podoknem snímků, pásem karet a podoknem miniatur Shift+Ctrl+F6
Přechod na jinou kartu na pásu karet Tab, Enter
Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet Enter
Přecházení mezi příkazy na pásu karet Tab
Přecházení mezi skupinami funkcí na pásu karet Ctrl+Šipka vlevo nebo vpravo

Úpravy snímků

Požadovaná akce Klávesy
Vytvoření nového snímku po aktuálně vybrané miniatuře Ctrl+M
Přecházení zleva doprava mezi zástupnými symboly na snímku Tab
Výběr nebo úprava aktuálního zástupného symbolu Enter nebo F2
Ukončení úprav textu v zástupném symbolu F2
Kopírování snímku Ctrl+C
Vložení snímku Ctrl+V
Vrácení akce zpět Ctrl+Z
Opakování akce Ctrl+Y

Změna pořadí miniatur, když je aktivní podokno miniatur:

 • Přesun snímku nahoru o jednu pozici
 • Přesun snímku dolů o jednu pozici
 • Přesun snímku na 1.pozici
 • Přesun snímku na poslední pozici

Ctrl+Šipka nahoru

Ctrl+Šipka dolů

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Přesunutí kurzoru mezi zástupnými symboly a poznámkami

Požadovaná akce Klávesy
O jeden znak doprava Šipka doprava
O jeden znak doleva Šipka doleva
O jedno slovo doprava Ctrl+Šipka vpravo
O jedno slovo doleva Ctrl+Šipka vlevo
O jeden řádek nahoru Šipka nahoru
O jeden řádek dolů Šipka dolů
O jeden odstavec nahoru Ctrl+Šipka nahoru
O jeden odstavec dolů Ctrl+Šipka dolů
Začátek řádku Home
Konec řádku End
Začátek zástupného symbolu nebo poznámek Ctrl+Home
Konec zástupného symbolu nebo poznámek Ctrl+End

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Požadovaná akce Klávesy
O jeden znak doprava Shift+Šipka vpravo
O jeden znak doleva Shift+Šipka vlevo
O jedno slovo doprava Shift+Ctrl+Šipka vpravo
O jedno slovo doleva Shift+Ctrl+Šipka vlevo
O jeden řádek nahoru Shift+Šipka nahoru
O jeden řádek dolů Shift+Šipka dolů
O jeden odstavec nahoru Shift+Ctrl+Šipka nahoru
O jeden odstavec dolů Shift+Ctrl+Šipka dolů
Na začátek odstavce Shift+Home
Na konec odstavce Shift+End
Na začátek zástupného symbolu nebo poznámek Shift+Ctrl+Home
Na konec zástupného symbolu nebo poznámek Shift+Ctrl+End
Celý zástupný symbol nebo poznámky Ctrl+A

Úprava textu

Požadovaná akce Klávesy
Vyjmutí Ctrl+X
Kopírování Ctrl+C
Vložení Ctrl+V
Vložení hypertextového odkazu Ctrl+K
Vrácení akce zpět Ctrl+Z
Opakování akce Ctrl+Y
Zarovnání textu doleva Ctrl+J

Úprava obrazce

Požadovaná akce Klávesy
Přesunutí: Posunutí obrazce doprava Šipka vpravo
Přesunutí: Posunutí obrazce doleva Šipka vlevo
Přesunutí: Posunutí obrazce nahoru Šipka nahoru
Přesunutí: Posunutí obrazce dolů Šipka dolů
Uspořádání: Přenesení obrazce do pozadí Ctrl+Shift+[
Uspořádání: Přenesení obrazce dál Ctrl+[
Uspořádání: Přenesení obrazce do popředí Ctrl+Shift+]
Uspořádání: Přenesení obrazce blíž Ctrl+]

Formátování textu

Požadovaná akce Klávesy
Tučné Ctrl+B
Kurzíva Ctrl+I
Podtržení Ctrl+U
Zarovnání doleva Ctrl+L
Zarovnání doprava Ctrl+R
Zarovnání na střed Ctrl+E

Komentáře

Klávesové zkratky pro komentáře jsou funkční jenom v případě, že je podokno komentářů aktuální a je na něm fokus.

Požadovaná akce Klávesy
Přidání nového komentáře Alt+N
Odpověď na komentář Alt+R
Přechod z jednoho komentáře na další Tab

 Poznámka    Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

 
 
Platí pro:
PowerPoint Online