Klávesové zkratky v Excelu Online

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy oddělené symbolem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy oddělené čárkou (,).

Pokud toto téma chcete vytisknout, stiskněte CTRL+P.

Pokud chcete v tomto tématu vyhledávat, stiskněte CTRL+F, zadejte do pole hledaný text a stiskněte Enter.

Klávesové zkratky ve webové aplikaci Microsoft Excel Online

Klávesové zkratky v aplikaci Excel Online jsou hodně podobné klávesovým zkratkám v Microsoft Excelu. V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro nejčastější úlohy prováděné v aplikaci Excel Online. Seznam klávesových zkratek v aplikaci Microsoft Excel 2013 najdete v tématu Klávesové zkratky v Excelu.

Příkazy webové aplikace Excel Online

Akce Klávesy
Přesunutí mezi pásem karet a obsahem sešitu Ctrl+F6
Aktivace jiné karty na pásu karet Tab, Enter
Přesunutí mezi příkazy na pásu karet Tab
Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet Enter

Práce s listy

Akce Klávesy
Přepnutí do předchozího listu Ctrl+PgUp
Přepnutí do dalšího listu Ctrl+PgDn
Hledání Ctrl+F nebo Shift+F5
Opakované hledání směrem dolů Shift+F4
Opakované hledání směrem nahoru Ctrl+Shift+F4

Pohyb a posouvání v rámci listů

Akce Klávesy
O jednu buňku nahoru Šipka nahoru nebo Shift+Enter
O jednu buňku dolů Šipka dolů nebo Enter
O jednu buňku doprava Šipka vpravo nebo Tab
O jednu buňku doleva Šipka vlevo nebo Shift+Tab
Začátek řádku Home
Přechod na buňku A1 Ctrl+Home
Poslední buňka použité oblasti Ctrl+End
Přesunutí o jednu obrazovku dolů Page Down
Přesunutí o jeden blok řádků nahoru Page Up

Práce s objekty

Akce Klávesy
Otevření nabídky nebo přechod k podrobnostem Alt+šipka dolů
Přechod k souhrnným datům Alt+šipka nahoru
Přechod na cíl hypertextového odkazu Ctrl+Enter

Výběr buněk, řádků, sloupců a objektů

Akce Klávesy
Oblast buněk Shift+klávesy se šipkami
Celý sloupec Ctrl+mezerník
Celý řádek Shift+mezerník
Začátek řádku Shift+Home
Nahoru o blok buněk v aktuálním sloupci Shift+Page Up
Dolů o blok buněk v aktuálním sloupci Shift+Page Down

Přesouvání v rámci vybrané oblasti

Akce Klávesy
Shora dolů (nebo dopředu v rámci výběru) Enter
Zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru) Shift+Enter
Dopředu v řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce) Tab
Dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce) Shift+Tab

Výpočet dat

Akce Klávesy
Přepočet sešitu (aktualizace) F9
Úplný výpočet Ctrl+Shift+Alt+F9

Aktualizace externích dat

Akce Klávesy
Aktualizace Alt+F5
Aktualizace všech položek Ctrl+Alt+F5

Úprava buněk

Akce Klávesy
Vyjmutí Ctrl+X
Kopírování Ctrl+C
Vložení Ctrl+V
Zpět Ctrl+Z
Znovu Ctrl+Y

Zadávání dat

Akce Klávesy
Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky pod Enter
Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad Shift+Enter
Dokončení zadávání v buňce a výběr další buňky v řádku Tab
Dokončení zadávání v buňce a výběr předchozí buňky v řádku Shift+Tab
Zrušení zadávání v buňce Esc
Zahájení nového řádku ve stejné buňce Alt Enter
Vložení hypertextového odkazu Ctrl+K
Vložení tabulky Ctrl+T nebo Ctrl+L

Úprava dat v buňce

Akce Klávesy
Úprava vybrané buňky F2
Vymazání vybrané buňky Delete
Vymazání vybrané buňky a zahájení úprav Backspace
Přesunutí o jeden znak vpravo Šipka doprava
Přesunutí o jeden znak vlevo Šipka doleva
Přesunutí o jedno slovo vpravo Ctrl+šipka doprava
Přesunutí o jedno slovo vlevo Ctrl+šipka doleva
Přechod na začátek dat buňky Home
Přechod na konec dat buňky End
Výběr vpravo po jednotlivých znacích Shift+šipka doprava
Výběr vlevo po jednotlivých znacích Shift+šipka doleva
Výběr vpravo po slovech Shift+Ctrl+šipka doprava
Výběr vlevo po slovech Shift+Ctrl+šipka doleva
Výběr po začátek dat buňky Shift+Home
Výběr po konec dat buňky Shift+End
Kopírování Ctrl+C
Vyjmutí Ctrl+X
Vložení Ctrl+V

Formátování buněk

Akce Klávesy
Tučné Ctrl+B
Kurzíva Ctrl+I
Podtržení Ctrl+U
 
 
Platí pro:
Excel Online, Excel Web App