Představení Wordu Online

Microsoft Word Online rozšiřuje možnosti Microsoft Wordu do webového prohlížeče, ve kterém se s dokumenty dá pracovat přímo na webu, kde jsou uložené.

Další informace o aplikacích Office Online najdete v článku Začínáme s aplikacemi Office Online.

Bezproblémová integrace s Wordem

Vytvořili jste dokument v Microsoft Wordu. Chcete ho dát na web, aby si ho ostatní mohli přečíst nebo třeba vytisknout. Co když ale po jeho zveřejnění zjistíte, že je něčí jméno napsané chybně? Nebylo by skvělé, kdybyste to mohli rychle opravit přímo na webu? Word Online vám to umožňuje.

V aplikaci Microsoft Word 2010 můžete Word Online začít používat tak, že dokument uložíte na OneDrive nebo do sharepointové knihovny. Na kartě Soubor klikněte na Uložit a odeslat a pak klikněte na Uložit na web nebo Uložit na SharePoint.

Word Online

Nyní je možné dokument rychle zobrazit a vytisknout, upravit v prohlížeči nebo opětovně otevřít ve Wordu.

 Poznámka    Dokumenty nemusejí být vytvořené v aplikaci Word 2010, aby se daly otevřít v aplikaci Word Online. Kvůli co nejlepší kompatibilitě používejte Office Word 2003 nebo novější, případně Word for Mac 2008 verze 12.2.9 nebo Word for Mac 2011. Pokud používáte Word 2003, nainstalujte si nejnovější aktualizaci Service Pack a na počítači ukládejte dokumenty jako soubory .docx. Pak dokumenty nahrajte na sharepointový web, na kterém jsou nakonfigurované aplikace Office Online, nebo na OneDrive.

Čtení dokumentu v prohlížeči

Pokud dokument otevřete v úložišti OneDrive nebo na SharePointu, otevře ho Word Online v prohlížeči. Rozložení a formátování jsou stejné jako při otevření dokumentu v zobrazení Rozložení při tisku ve Wordu.

Režim zobrazení

 Poznámka    Pokud nemáte nainstalovaný Microsoft Silverlight 2 nebo novější, zobrazí Word Online panel s odkazem na instalaci Silverlightu. Silverlight se nevyžaduje, ale pokud máte nainstalovanou jeho nejnovější verzi, budou se dokumenty při velkém zvětšení rychleji a přesněji zobrazovat.

V zobrazení pro čtení lze dokument procházet po stránkách nebo přejít na určitou stránku. Zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít, nebo použijte tlačítko Předchozí stránka nebo Další stránka.

Přejít na stránku

Chcete-li se podívat podrobněji nebo zobrazit větší část stránky na obrazovce, použijte příkaz Úroveň přiblížení k přiblížení nebo oddálení stránky.

Lze také použít příkaz Najít a hledat slova nebo fráze. Výsledky hledání budou v dokumentu zvýrazněny.

Najít

Stejně jako u webové stránky lze text v dokumentu vybrat, zkopírovat a vložit do jiné aplikace.

Tisk z prohlížeče

Word Online vytiskne dokument tak, jak vypadá v zobrazení pro čtení. Pokud chcete dokument vytisknout, klikněte na kartu Soubor a pak na Tisk.

Příkaz Tisk

 Poznámka    Abyste mohli Word Online používat k tisku, potřebujete prohlížeč PDF. Pokud ještě žádný nemáte, můžete si nějaký bezplatně stáhnout z webu.

Úpravy v prohlížeči

Pokud chcete v dokumentu udělat změny, klikněte na Upravit v prohlížeči. V zobrazení pro úpravy můžete přidávat a odstraňovat obsah a formátovat text. Toto zobrazení je optimalizované pro úpravy obsahu, ne pro zobrazení dokumentu. Zobrazení pro úpravy je zjednodušené a položky, které se v tomto zobrazení nedají zobrazit, mají podobu zástupných symbolů. Zástupné symboly uživatelům zabraňují neúmyslně odstranit obsah, který Word Online umožňuje zobrazit, ale ne upravit.

Word Online

V zobrazení pro úpravy lze text zadat běžným způsobem a používat příkazy pro kopírování či vložení a vrácení zpět či opakování. K formátování textu lze použít styly a všechny volby pro formátování textu, jež se nacházejí na kartě Domů.

Lze přidávat obrázky, kliparty, tabulky a hypertextové odkazy. Kliparty pocházejí z kolekce obrázků dostupné na webu Office.com. Chcete-li přidat obrázky, přejděte na kartu Vložení.

Pokud chcete zkontrolovat, jak provedené změny vypadají v dokumentu, klikněte na kartě Soubor na položku Uložit a potom přepněte zpět do zobrazení pro čtení: na kartě Zobrazení klikněte na tlačítko Zobrazení pro čtení.

 Poznámka    V úložišti OneDrive může dokument pomocí aplikace Word Online upravovat i několik lidí najednou. Další informace najdete v tématu Spoluvytváření dokumentu v aplikaci Word Online .

Bezproblémové úpravy v aplikaci Word

Úpravy v aplikaci Word Online se nejvíc hodí pro rychlé změny, třeba k opravě, vložení obrázku nebo přidání textu. Pokud potřebujete všechny funkce Wordu, klikněte na kartu Soubor a potom na Otevřít v aplikaci Word.

Word Online otevře dokument přímo v desktopové aplikaci Word, kde můžete dělat podstatnější úpravy – třeba změnit styly dokumentu, změnit obrázek SmartArt nebo přidat záhlaví a zápatí. Když ve Wordu kliknete na Uložit, uloží se dokument zpátky na webový server.

 Poznámka    Otevírání dokumentů přímo z prohlížeče do desktopové aplikace Word je podporováno v prohlížečích Firefox, Internet Explorer (Windows) a Safari (Mac). V systému Windows je pro použití této funkce nutná aplikace Word 2003 nebo novější (prohlížeč Firefox lze používat pouze s aplikací Word 2010). V počítačích Mac vyžaduje tato funkce aplikaci Microsoft Word for Mac 2008 verze 12.2.9 nebo Word for Mac 2011.

 
 
Platí pro:
SharePoint Online pro podniky, Služba SharePoint Online pro odborníky a malé firmy, Word 2010, Word Web App