Zvolte zemi či oblast pro účely fakturace:
Visio Pro for Office 365
Office 365

Visio Pro for Office 365

Předplatné aplikace Visio vám umožní ve spolupráci s týmem vytvářet pokročilé a všestranné diagramy.
 • {VP365Buy|price} za uživatele měsíčně
  s ročním předplatným
 • Koupit
 • {VP365MMBuy|price} za uživatele měsíčně
 • Koupit
 • Cena je bez DPH.

 • Microsoft Visio Pro for Office 365 je k dispozici jako předplacená součást služeb Microsoft Office 365, obsahuje stejné funkce, vzorníky a obrazce jako Visio Professional 2013. Každý uživatel s tímto předplatným navíc může nainstalovat aplikaci Visio až na pět počítačů s Windows 7 nebo Windows 8. Součástí je také funkce Visio jako služba, která uživatelům umožňuje dočasně nainstalovat Visio do jakéhokoli počítače s Windows 7 nebo Windows 8 a na dobu platnosti předplatného automaticky získávat nejnovější aktualizace funkcí i zabezpečení.

  Snazší práce s diagramy

  Můžete využít více než 60 integrovaných šablon, z nichž velká část obsahuje aktualizované obrazce. Visio Pro for Office 365 obsahuje stejné vzorníky jako Visio Professional včetně následujících:

  • podnikové diagramy, například diagramy ITIL (Information Technology Infrastructure Library), PivotDiagram, Six Sigma a mapy hodnotového toku,
  • technická schémata, například elektrotechnická schémata či schémata obvodů a systémů,
  • vývojové diagramy, například diagramy IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling) a pracovní postupy Microsoft SharePoint,
  • diagramy procesů, například diagramy založené na standardech BPMN (Business Process Model and Notation) 1.2 a BPMN 2.0,
  • mapy a plány prostorového uspořádání, například diagramy HVAC (topení, ventilace a klimatizace), plány domovních instalací a potrubí a prostorové plány,
  • síťové diagramy, například Active Directory, diagramy podrobných sítí a diagramy montážních skříní,
  • softwarové a databázové diagramy, například databázový zápis, mapy webů a diagramy jazyka UML (Unified Modeling Language).
  Snazší práce s diagramy
  Výhody Office 365 s aplikací a rozhraním aplikace Visio, které dobře znáte
  Výhody Office 365 s aplikací a rozhraním aplikace Visio, které dobře znáte
  • Technologie streamování aplikací usnadní a urychlí práci uživatelů.
  • Můžete nastavit automatickou instalaci nejnovějších oprav a aktualizací (s možností pozdržet instalaci pomocí centralizovaných zásad a v případě potřeby umožnit testování kompatibility) a usnadnit tak proces nasazení.
  • Možnost nainstalovat aplikaci Visio do více počítačů a dočasně i do veřejných terminálů umožňuje uživatelům na cestách pracovat z libovolného počítače.
  • Mezi další výhody patří možnost integrace s dalšími službami Office 365, například integrace zasílání rychlých zpráv prostřednictvím aplikace Microsoft Lync a služby Lync Online nebo možnost ukládat a sdílet diagramy ve službách SharePoint Online.
  Snadné vytváření a úprava diagramů
  • Široká nabídka rozšířených a vylepšených efektů a motivů, které vašemu návrhu dodají zcela jiný vzhled, umožňuje jedním nebo dvěma kliknutími vytvářet profesionální diagramy a přizpůsobovat je.
  • Pomocí integrovaného vyhledávání můžete přímo z úvodní obrazovky vyhledávat potřebné vzorníky.
  • Na tabletech s Windows 8 můžete pomocí dotykového ovládání vytvářet, prohlížet a upravovat diagramy, a to díky vylepšené podpoře běžných činností (například přidávání a odebírání obrazců) a gest (například přiblížení odtažením prstů od sebe).
  • Pomocí náhledu tisku si můžete zjistit, jak bude váš diagram vypadat vytištěný.
  Snadné vytváření a úprava diagramů
  Běžné úkony snadno a rychle
  • Výrazně vylepšený plovoucí panel nástrojů vám poskytne rychlý přístup k často používaným nástrojům.
  • Můžete snadno nahradit obrazec (nebo kombinaci obrazců) v diagramu a zároveň zachovat propojení obrazců, metadata obrazců a celkové rozložení.
  • Pomocí vylepšených průvodců nastavením zarovnání, řádkování a velikostí a nových možností úpravy vzhledu obrazců (například úchytů) můžete u diagramů snadno dosáhnout požadovaného vzhledu.
  • Můžete duplikovat stránky diagramu a měnit jejich pořadí, aniž by bylo ovlivněno rozložení diagramu a jeho metadata.
  Snadné úpravy organizačních diagramů pomocí vylepšených šablon a průvodců
  Snadné úpravy organizačních diagramů pomocí vylepšených šablon a průvodců
  • Pomocí jednoduchého průvodce můžete vytvořit vlastní organizační diagram a importovat data z aplikace Microsoft Excel, Microsoft Exchange nebo služeb Microsoft Office 365.
  • Použitím některého z několika dostupných stylů můžete jedním kliknutím snadno změnit vzhled svého organizačního diagramu – například z profesionálního na hravý.
  • Vzhled svého organizačního diagramu můžete doladit pomocí vylepšených možností rozložení a nové karty na pásu karet, která poskytuje přístup k jednoduchým, ale výkonným ovládacím prvkům.
  • Svým organizačním diagramům můžete snadno dodat osobní vzhled hromadným importem obrázků (buď ze svého adresáře Exchange, nebo z jednotlivých souborů). Vaše obrázky budou automaticky oříznuty, aby se vešly do příslušného obrazce.
  Týmová spolupráce na jednom diagramu
  • Můžete umožnit práci několika lidem současně na stejném diagramu v jednom souboru (od přidávání nových obrazců a změn jejich uspořádání přes psaní komentářů až po používání efektů) a usnadnit tak týmovou spolupráci a zároveň snížit riziko vzniku chyb. Když budete používat jen jeden soubor, nebudete muset neustále posílat soubory e-mailem sem a tam, zjišťovat, jaké změny v původním diagramu provedli ostatní, a ručně slučovat různé verze dohromady.
  • Z grafických ukazatelů zjistíte, na kterých obrazcích pracují ostatní, a při ukládání budete moci diagramy snadno synchronizovat.
  Reakce na připomínky pomocí vylepšených komentářů
  Reakce na připomínky pomocí vylepšených komentářů
  • Můžete umožnit ostatním přidávat komentáře k diagramu pomocí libovolného zařízení – buď pomocí samotné aplikace Visio nebo pomocí prohlížeče prostřednictvím služeb Visio Services (vyžaduje SharePoint Server nebo SharePoint Online).
  • Přidaný komentář lze propojit s konkrétním obrazcem, takže bude ihned jasné, na kterou část diagramu se vztahuje. Pokud obrazec přesunete, přesune se komentář spolu s ním, a to i napříč stránkami.
  • Možnost přímo odpovídat na konkrétní komentáře, odstraňovat komentáře, které již neplatí, a filtrovat komentáře podle vámi zvolených kritérií (například podle autora nebo stránky) vám usnadní správu připomínek a názorů.
  • Chcete-li ihned získat další informace o konkrétní připomínce, můžete s pracovníky provádějícími kontrolu zahájit konverzaci pomocí zasílání rychlých zpráv nebo audio či videohovor přímo v aplikaci Visio. (Vyžaduje kompatibilní aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, jako je například Microsoft Lync.)
  Dynamická data v datově propojených diagramech
  • Můžete propojovat data z několika běžně používaných strukturovaných zdrojů dat, například z aplikace Microsoft Excel, služeb Microsoft Excel Services, systému Microsoft SQL Server, služby Microsoft SQL Azure, seznamů služby Microsoft SharePoint a služby Podnikové připojení.
  • Opakující se vzory v datech a význam těchto dat můžete znázornit pomocí datových symbolů, jako jsou výrazné ikony, symboly, barvy a pruhové grafy.
  • Pokud bude váš diagram připojen ke zdroji dat, budete mít vždy k dispozici nejaktuálnější zobrazení dat. Formátování obrazců se bude automaticky aktualizovat a projeví se v něm všechny změny příslušných dat.
  Dynamická data v datově propojených diagramech
  Sdílení a komentování diagramů – statických i datově propojených – pomocí webového prohlížeče
  Sdílení a komentování diagramů – statických i datově propojených – pomocí webového prohlížeče
  • Nebudete muset ukládat diagram jako dokument PDF nebo XPS ani ho vkládat do prezentace aplikace Microsoft PowerPoint, abyste ho mohli sdílet s ostatními.
  • Diagramy můžete sdílet se spolupracovníky, partnery nebo zákazníky bez ohledu na to, zda pracují na počítači s Windows nebo na jakémkoli jiném zařízení, a to i v případě, že nemají nainstalovanou aplikaci Visio.
  • Můžete vytvořit bohatou vizualizaci dat v prohlížeči s úrovní detailů odpovídající původnímu diagramu, s možností obnovit data (u diagramů s propojením dat), možností zobrazit a přidávat komentáře a vylepšenou podporou dotykového ovládání, která vám umožní zobrazit diagram a pracovat s ním prakticky na jakémkoli zařízení.
  • Datově propojené diagramy umožňují vytvářet dynamické řídicí panely.
  Vylepšená správa procesů a pokročilé funkce a podpora pro diagramy BPMN 2.0
  • Můžete vytvářet diagramy založené na standardu BPMN 2.0 – současném standardu pro modelování podnikových procesů – a pomocí integrovaných pravidel ověřování zajistit soulad diagramů se specifikacemi. Můžete také nadále otevírat a aktualizovat diagramy používající standard BPMN 1.2.
  • Autorům diagramů můžete usnadnit kontrolu jejich souladu s požadavky společnosti tím, že rozšíříte modul ověřování o dokumentaci podnikových pravidel.
  Vylepšená správa procesů a pokročilé funkce a podpora pro diagramy BPMN 2.0
  Vytváření grafických pracovních postupů služeb SharePoint 2010 a SharePoint 2013
  Vytváření grafických pracovních postupů služeb SharePoint 2010 a SharePoint 2013
  • Díky aktualizované podpoře programovacího modelu Windows Workflow Foundation 4.0 (včetně podpory pro fáze a smyčky a vylepšené integrace s aplikací Microsoft SharePoint Designer) můžete vytvářet a publikovat pracovní postupy služby SharePoint v grafické podobě.
  • Pomocí aplikace Visio můžete vytvářet grafické pracovní postupy aplikace Microsoft Project pro správu poptávky, které fungují s řešením Microsoft Project Server 2013 a službou Microsoft Project Online.
 • Další informace

  V tomto krátkém úvodním videu zjistíte, co je nového ve Visiu.

  „Zákazníci pomocí aplikace Visio 2013 komentují obrazce v našich diagramech a my tak získáváme informace, které nám umožňují vylepšovat naše postupy v poradenství. Když lépe porozumíme očekávání zákazníků, budeme moci poskytovat lepší služby.“
  – Maria Sourla
  projektová manažerka, Malik Management Zentrum AGT
  „Díky možnostem spolupráce na vytváření obsahu v aplikaci Visio Professional 2013 můžeme vyvíjet a nasazovat diagramy podnikových procesů, které odpovídají požadavkům klientů, v polovičním čase, než v jakém jsme toho byli schopni dosáhnout pomocí jiných nástrojů na trhu.“
  – John Santhosh
  Zakladatel společnosti a výkonný ředitel, GIEOM

  Zdroje informací

  Novinky ve Visiu v krátkém videu

  Projděte si rychlý kurz s návodem, jak začít s Visiem

  Další infrormace o spoluvytváření a spolupráci na diagramech

  Vytvoření organizačního diagramu ze zdroje dat, například excelového sešitu nebo služby Active Directory

Najít informace pro: Vývojáři