Zobrazení visiových výkresů v prohlížeči a přidávání komentářů

Když uložíte visiový diagram na SharePoint, kdokoli s oprávněním ke knihovně dokumentů může diagram zobrazit v prohlížeči – dokonce i na počítačích, kde není Visio nainstalované. Diagramy zobrazí služby Visio Services, což je funkce, kterou je možné povolit v některých verzích SharePointu.

Jak si prohlédnout diagram v prohlížeči:

  1. Přejděte do sharepointové knihovny, kde je diagram uložený.
  2. Kliknutím na název diagramu otevřete soubor v prohlížeči.
  3. Pokud chcete zobrazit určité části diagramu, klikněte na něho a posuňte ho. Jestli chcete změnit velikost diagramu, použijte nástroje na stavovém řádku.
  4. Když chcete v okně prohlížeče zobrazit celý diagram, klikněte na tlačítko Přizpůsobit v zobrazení pomocí lupy.

Přidávání komentářů

Pokud máte pro dokument oprávnění Číst a Psát, můžete k němu přidávat komentáře.

  1. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Komentáře. Vedle dokumentu se otevře podokno Komentáře.
  2. Vyberte obrazec, ke kterému chcete přidat komentář, nebo kliknutím na stránku přidejte obecný komentář.

Na komentáře jiných lidí můžete odpovědět v podokně Komentáře, vytvoříte tak vlákno diskuse.

Rychlé úkoly pro zobrazení diagramů v prohlížeči

Činnost Akce
Otevření hypertextového odkazu Pokud obrazec obsahuje hypertextový odkaz, ukazatel se při umístění nad obrazec změní a označuje, že na něho jde kliknout. Na odkaz přejdete stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím na odkaz.
Získání nejnovějších dat, pokud je diagram propojený se zdrojem dat Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Aktualizovat. Pokud se od posledního obnovení data změnila, zobrazí se v diagramu nová data.
Otevření diagramu ve Visiu (pokud je na počítači Visio nainstalované) Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Otevřít v aplikaci Visio
Zobrazení stránek vícestránkového diagramu Na panelu nástrojů klikněte na pole Navigace na stránce a potom klikněte na stránku, kterou chcete zobrazit.
Zobrazení podrobných informací o obrazci Vyberte obrazec a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko přepínače informací o obrazci. Otevře se podokno s informacemi o obrazci.
Tisk diagramu Pokud chcete diagram vytisknout, otevřete ho ve Visiu. Klikněte na Otevřít v aplikaci Visio a potom použijte standardní možnosti, které Visio nabízí.
 
 
Platí pro:
Visio Professional 2013