Zobrazení nebo skrytí rozevíracího pole Nápověda – zadejte dotaz

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Vlastní.
  2. Na panelu nabídek klepněte pravým tlačítkem na rozevírací pole Nápověda – zadejte dotaz vzhled pole Zadání dotazu.
  3. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit pole Zadání dotazu zobrazíte nebo skryjete toto pole.

 Poznámka   Jestliže rozevírací pole Nápověda – zadejte dotaz skryjete, zůstane zobrazeno, dokud nezavřete dialogové okno Vlastní.

 
 
Platí pro:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003