Stránka 8 z 9PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Přechod na aplikaci Visio 2010

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Pás karet v aplikaci Visio 2010 je možné přizpůsobit – ano nebo ne?

Ano

Ne

Která karta pásu karet obsahuje příkaz k zobrazení okna Velikost a umístění ?

Karta Domů

Karta Vložení

Karta Návrh

Karta Zobrazení

Jak nejrychleji vytvoříte spojnici mezi dvěma obrazci?

Použijete nástroj Spojnice.

Přetáhnete obrazec na výkres a uvolněním tlačítka myši ho umístíte na některou z modrých šipek u jiného obrazce.

Nakreslíte čáru pomocí nástroje Čára.

Vyhledáte spojnice a přetáhnete požadovanou spojnici na stránku.

Záhlaví a zápatí přidáte na výkres pomocí karty Vložení – ano nebo ne?

Ano

Ne

Jak vytvoříte novou vlastnost dat obrazce?

Otevřete tabulku ShapeSheet a vytvoříte nové řádky a vlastnosti.

Nemůžete. Můžete pouze používat vlastnosti dat, které jsou u obrazců aplikace Visio předdefinovány.

Pravým tlačítkem myši kliknete na okno Data obrazce a vyberete příkaz Definovat data obrazce.

Musíte vytvořit nový vlastní vzorník a přidat k obrazcům předlohy nové vlastnosti dat.

Stránka 8 z 9PŘEDCHOZÍDALŠÍ