Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů týkající se aktivace a registrace sady Microsoft Office

Aktivace sady Microsoft Office

Společnost Microsoft vyžaduje aktivaci aplikací sady Microsoft Office z důvodu ověření, zda je instalován pravý produkt společnosti Microsoft. Aktivace je zcela anonymní; nejsou požadovány žádné osobní údaje ani nebudou žádné osobní údaje odeslány společnosti Microsoft.

V průběhu aktivace je společnosti Microsoft odesláno ID produktu a nejedinečné označení hardwaru. ID produktu je generováno na základě kódu Product Key, který je používán při instalaci softwaru, a obecného kódu představujícího verzi a jazyk sady Office, jejíž aktivace probíhá. Nejedinečné označení hardwaru představuje konfiguraci počítače v době aktivace. Označení hardwaru nezahrnuje žádné určitelné osobní údaje o uživateli, žádné informace o jiném softwaru nebo datech uložených v počítači ani žádné informace o určité značce či modelu počítače. Označení hardwaru pouze identifikuje počítač a slouží výhradně pro účely aktivace. Sada Office může zjistit a přijmout změny konfigurace počítače. Menší upgrady nevyžadují novou aktivaci. Pokud konfiguraci počítače úplně změníte, může být nutné produkt opět aktivovat.

Žádné ze shromážděných údajů nebudou použity k osobní identifikaci uživatele ani nebudou sdíleny s partnery mimo společnost Microsoft. Informace jsou uloženy v řízeném prostředí a také přístup zaměstnanců společnosti Microsoft k těmto informacím je omezen. Informace jsou použity přísně pro účely ověření platnosti licence na produkt.

Registrace zákazníků sady Microsoft Office

Po dokončení aktivace softwaru budete mít možnost zaregistrovat software u společnosti Microsoft. Registrace není totéž co aktivace. Aktivace je nutná ke správnému fungování softwaru, zatímco registrace je nepovinná a zcela nezávislá na aktivaci. Jestliže software zaregistrujete, může vám společnost Microsoft odesílat přizpůsobené informace a nabídky týkající se budoucích produktů a poskytovat lepší odbornou pomoc a informace o aktualizacích produktu.

V průběhu registrace budete požádáni o zadání údajů, například jména, e-mailové adresy a dalších informací, do několika polí. Informace zadané do těchto polí budou odeslány společnosti Microsoft a uloženy v databázi profilů odběrů.

Společnost Microsoft používá databázi odběrů ke zjištění předvoleb uživatele týkajících se nabídek produktů a služeb, které mohou uživatele zajímat. Společnost Microsoft nesděluje ani neprodává informace o uživateli třetím stranám, s výjimkou společností, které poskytují služby v zastoupení společnosti Microsoft jako její agenti. Těmto společnostem předáme pouze osobní údaje nutné k poskytnutí dané služby. Jsou povinny zajistit důvěrnost údajů o uživateli a nesmí takové údaje použít k jinému účelu.

Odběr bulletinů společnosti Microsoft můžete zrušit a zadané údaje kdykoli změnit na stránce Manage Your Profile (Spravovat profil), která je k dispozici na webu Microsoft.com.

Další informace

Osobní údaje pro libovolnou aplikaci sady Microsoft Office jsou uloženy v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které je k dispozici v nápovědě k dané aplikaci. Chcete-li zobrazit plné prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro libovolnou aplikaci sady Microsoft Office, vyhledejte v nápovědě jakékoli aplikace termín „Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů“ (bez uvozovek).

 
 
Platí pro:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Windows Sharepoint Services 2.0, Word 2003