Přidání, úprava, přesunutí nebo otočení textu v obrazcích

Přidání textu k obrazci

 1. Vyberte obrazec.
 2. Napište text. Když je vybrán obrazec a začnete psát, aplikace Visio k vybranému obrazci přidá text.
 3. Chcete-li text naformátovat, proveďte některou z následujících akcí:
 • Na kartě Domů nastavte ve skupině Písmo vlastnosti písma.
 • Na kartě Domů nastavte ve skupině Odstavec zarovnání a další vlastnosti.
 1. Postup dokončete kliknutím na prázdnou oblast stránky nebo stisknutím klávesy ESC.

Přidání textu na stránku

Text také můžete přidat přímo na stránku nezávisle na obrazci nebo objektu ve výkresu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na tlačítko Text Obrázek tlačítka.
 2. Chcete-li vytvořit textové pole, klikněte na libovolné místo na stránce nebo kliknutím a přetažením vytvořte pole požadované velikosti.
 3. Zadejte text.
 4. Chcete-li text naformátovat, proveďte některou z následujících akcí:
 • Na kartě Domů nastavte ve skupině Písmo vlastnosti písma.
 • Na kartě Domů nastavte ve skupině Odstavec zarovnání a další vlastnosti.
 1. Postup dokončete kliknutím na prázdnou oblast stránky nebo stisknutím klávesy ESC.

Úprava textu

 1. Poklikejte na text, který chcete upravit.
 2. Upravte text.
 3. Postup dokončete kliknutím na prázdnou oblast stránky nebo stisknutím klávesy ESC.

 Poznámka    Pokud jste dosud nezvětšili zobrazení obrazce, zvětší ho aplikace Visio při zadávání textu. Jakmile dokončíte psaní, klikněte na prázdné místo na stránce nebo stiskněte klávesu ESC. Aplikace Visio zobrazení opět oddálí.Chcete-li nastavit, aby aplikace Visio nezvětšovala psaný text, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.
 2. Klikněte na kartu Upřesnit.
 3. V části Možnosti úprav zadejte do pole Automaticky přibližovat text při úpravách pod velikost v bodech 0 (nula).

Přesunutí nebo otočení textu

U obrazce

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na Blok textu Blok textu .
 2. Kliknutím na obrazec vyberte jeho blok textu (Blok textu: Textová oblast přidružená k obrazci, která se zobrazí, kliknete-li na obrazec nástrojem Text a vyberete text ukazatelem myši).

 Poznámka    Pokud je text součástí skupiny, vyberte kliknutím danou skupinu a dalším kliknutím vyberte text v obrazci.

 1. Přetažením textu přesuňte blok textu.
 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka.

Jakmile přepnete zpět na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka, zachová si text stejnou relativní pozici vzhledem k obrazci. Pokud pomocí nástroje Ukazatel přetáhnete text, přesune se i obrazec, a to i v případě, že text už nebude přímo na obrazci. Pokud budete chtít přesunout text nezávisle na obrazci, použijte nástroj Blok textu Blok textu.

Na stránce

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka.
 2. Klikněte na text a přetažením ho posuňte nebo text otočte pomocí úchytu pro otáčení. Když je ukazatel nad úchytem pro otáčení (Úchyt pro otáčení: Kulatý úchyt, který se zobrazí u obdélníku výběru dvojrozměrného (2D) obrazce nebo bloku textu, vyberete-li obrazec či blok textu pomocí nástroje Ukazatel nebo vyberete-li blok textu pomocí nástroje Blok textu), změní se na šipku, která vytváří kruh Ukazatel nástroje Otočení.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Visio Professional 2013, Visio 2013