Přidání, úprava, přesunutí nebo otočení textu a bloků textu

Text můžete přidat k obrazcům nebo přímo na stránku.

Co chcete udělat?


Přidání textu k obrazci

 1. Vyberte obrazec.
 2. Zadejte text.
 3. Naformátujte text:
  1. Vyberte obrazec s textem, který chcete formátovat.
  2. Na kartě Domů nastavte ve skupině Písmo vlastnosti písma.
  3. Na kartě Domů nastavte ve skupině Odstavec zarovnání a další vlastnosti.

Chcete-li přidat text k obrazci, nemusíte na něj dvakrát kliknout, i když je to možný postup. Je-li vybrán obrazec a začnete psát, aplikace Visio přidá text k vybranému obrazci. Jestliže jste dosud nezvětšili zobrazení obrazce, zvětší jej aplikace Visio při zadávání textu. Jakmile dokončíte psaní, klikněte na prázdné místo na stránce nebo stiskněte klávesu ESC. Aplikace Visio zobrazení opět oddálí.

Chcete-li nastavit, aby aplikace Visio nezvětšovala psaný text, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 1. Klikněte na příkaz Možnosti.
 2. Klikněte na kartu Upřesnit.
 3. V části Možnosti úprav zadejte do pole Automaticky přiblížit text při úpravách v velikost v bodech 0 (nula).

Začátek stránky Začátek stránky

Úprava textu u obrazce

 1. Klikněte dvakrát na obrazec s textem, který chcete upravit.
 2. Upravte text.
 3. Úpravy dokončíte kliknutím na prázdné místo na stránce nebo stisknutím klávesy ESC.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání textu na stránku

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na tlačítko TextObrázek tlačítka .
 2. Chcete-li vytvořit textové pole, klikněte na libovolné místo na stránce nebo kliknutím a tažením vytvořte pole požadované velikosti.
 3. Zadejte text.
 4. Po dokončení klikněte na prázdné místo na stránce nebo stiskněte klávesu ESC.
 5. Kliknutím na tlačítko UkazatelObrázek tlačítka na kartě Domů se vrátíte do normálního režimu úprav.

Začátek stránky Začátek stránky

Přesunutí nebo otočení textu

U obrazce

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na tlačítko Blok textuObrázek tlačítka .
 2. Kliknutím na obrazec vyberte jeho blok textu (Blok textu: Textová oblast přidružená k obrazci, která se zobrazí, kliknete-li na obrazec nástrojem Text a vyberete text ukazatelem myši).

 Poznámka   Pokud je text součástí skupiny, vyberte kliknutím danou skupinu a dalším kliknutím vyberte text v obrazci.

 1. Přetažením textu můžete přesunout blok textu, přetažením úchytu pro otáčení můžete text otočit.

Je-li ukazatel nad úchytem pro otáčení (Úchyt pro otáčení: Kulatý úchyt, který se zobrazí u obdélníku výběru dvojrozměrného (2D) obrazce nebo bloku textu, vyberete-li obrazec či blok textu pomocí nástroje Ukazatel nebo vyberete-li blok textu pomocí nástroje Blok textu), změní se na šipku směřující do kruhu Ukazatel úchytu pro otáčení. Při přetahování se ukazatel změní na čtyři šipky směřující do kruhu Ukazatel úchytu pro otáčení během otáčení.

Otočení textu u obrazce

Jakmile přepnete zpět na nástroj Ukazatel, zůstane text ve stejné vzdálenosti od obrazce a ve stejné relativní pozici vzhledem k obrazci. Pokud pomocí nástroje Ukazatel přetáhnete text, přesune se i obrazec, a to i v případě, že text již nebude přímo na obrazci. Budete-li chtít přesunout text nezávisle na obrazci, použijte nástroj Blok textu.

Na stránce

Text na stránce můžete přesunout nebo otočit pomocí nástroje Ukazatel, a to stejným způsobem, jako se přesunují nebo otáčejí obrazce. Klikněte na text a přesuňte jej přetažením nebo jej otočte pomocí úchytu pro otáčení.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Visio 2010