Přidání textu na stránku

  1. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na nástroj Text Obrázek tlačítka.
  2. Klikněte na libovolné místo na stránce nebo kliknutím a přetažením vytvořte textové pole požadované velikosti.
  3. Zadejte text.
  4. Opakujte tyto kroky pro všechen text, který chcete přidat.
  5. Chcete-li se vrátit k běžným úpravám, na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka.

 Tip:    Chcete-li pomocí nástroje Ukazatel přesunout textová pole nebo změnit jejich velikost, kliknutím na text zobrazte úchyty pro změnu textového pole a pak úchyty přetáhněte. Když je navíc textové pole vybráno, můžete pomocí příkazů na kartě Domů ve skupině Písmo změnit vzhled textu. Textové pole také můžete upravit jako obrazec například přidáním barev výplně nebo čar, případně efektů.

 
 
Platí pro:
Visio Professional 2013, Visio 2013