Práce s rozsáhlými organizačními diagramy

Existuje několik způsobů práce s rozsáhlými organizačními diagramy, kterými lze maximalizovat prostor na stránce výkresu a zlepšit vzhled diagramu.

ZobrazitZměna rozložení podřízených obrazců

Vyberte obrazec na nejvyšší úrovni oddílu diagramu, jehož uspořádání chcete změnit. Potom v nabídce Organizační diagram klepněte na příkaz Uspořádat podřízené. Klepněte na požadovaný styl rozložení a klepněte na tlačítko OK.

 Tip   Změna vztahů podřízenosti může ovlivnit vzhled diagramu. Klepnutím na tlačítko Znovu rozložit Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Organizační diagram můžete zobrazit nejlepší možné rozložení a zachovat volby rozložení.

ZobrazitAutomatické uspořádání obrazců

V nabídce Organizační diagram klepněte na příkaz Znovu rozložit.

Obrazce v organizačním diagramu jsou automaticky uspořádány nejlepším možným způsobem a předvolby rozložení zůstanou zachovány.

 Tip   Můžete také klepnout na tlačítko Znovu rozložit Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Organizační diagram.

ZobrazitPřizpůsobení obrazců organizačního diagramu stránce výkresu

V nabídce Organizační diagram klepněte na příkaz Přizpůsobit stránce.

Aplikace Microsoft Office Visio určí nejlepší rozložení a mezery, aby se na stránku vešlo co nejvíce obrazců organizačního diagramu.

 Poznámka   Pokud je obrazců příliš mnoho, nemusejí se na stránku výkresu vejít. V tom případě zkuste zmenšit jejich velikost. V nabídce Organizační diagram klepněte na příkaz Možnosti. Na kartě Možnosti změňte ve skupinovém rámečku Zobrazení obrazce hodnoty v číselnících Šířka a Výška a klepněte na tlačítko OK.

 Tip   Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na prázdnou plochu na stránce výkresu a klepnout na příkaz Přizpůsobit stránce.

ZobrazitVytvoření synchronizované kopie obrazců na nové stránce

Vyberte obrazec nejvyšší úrovně oddělení nebo skupiny, který chcete zkopírovat na novou stránku, a potom v nabídce Organizační diagram přejděte na příkaz Synchronizovat a klepněte na příkaz Vytvořit synchronizovanou kopii.

 Poznámka   Obrazce, které obsahují obrázky, ukládají tyto obrázky do synchronizované kopie. Zvažte, zda by nebylo vhodné obrázky před vytvořením synchronizovaných kopií obrazců odstranit, protože každý takový obrázek značně zvětšuje velikost souboru výkresu. Pokud nechcete obrázek u obrazce zobrazovat, můžete jej také skrýt. Klepněte na obrazec pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Zobrazit obrázek.

 Tip   Můžete také klepnout na obrazec pravým tlačítkem myši a klepnout na příkaz Vytvořit synchronizovanou kopii.

V dialogovém okně zvolte, zda chcete umístit kopii na novou nebo existující stránku a zda chcete skrýt podřízené obrazce na původní stránce. Potom klepněte na tlačítko OK.

 Poznámka   Synchronizovanou kopii nelze umístit na stejnou stránku, na které se nachází původní obrazec, ani na stejnou stránku, na které se nachází jiná synchronizovaná kopie téhož obrazce.

Chcete-li zobrazit původní stránku, klepněte na kartu stránky v levém dolním rohu okna. Jestliže chcete skrýt podřízené obrazce, klepněte na obrazec vedoucího pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Zobrazit podřízené. Jestliže chcete propojit synchronizované obrazce, vyberte obrazec na stránce a potom v nabídce Vložit klepněte na příkaz Hypertextové odkazy. Klepněte vedle pole Podadresa na tlačítko Procházet a vyberte stránku, která obsahuje kopii. Klepněte na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK.

Umístíte-li ukazatel myši na obrazec, změní se a indikuje, že obrazec obsahuje hypertextový odkaz. Chcete-li přejít na stránku, která obsahuje synchronizovanou kopii, klepněte na obrazec pravým tlačítkem myši a poté klepněte na název stránky, který jste hypertextovému odkazu přiřadili.

 Poznámka   Změny provedené v textu a vlastních vlastnostech jako i přidání, nahrazení nebo přesunutí obrázků na obrazci budou použity u všech synchronizovaných kopií obrazce na dalších stránkách. Avšak změny jako přidání, odstranění nebo změna umístění obrazce budou použity pouze u daného obrazce na dané stránce.

 Tip   Pokud následně přidáte obrazce do synchronizované kopie na jedné stránce, můžete později aktualizovat libovolnou jinou synchronizovanou kopii klepnutím pravým tlačítkem myši na kopii a klepnutím na příkaz Rozbalit podřízené.

ZobrazitSkrytí nebo zobrazení podřízených obrazců

Vyberte obrazec nejvyšší úrovně obsahující podřízené obrazce, které chcete skrýt. V nabídce Organizační diagram klepněte na příkaz Skrýt podřízené. Budete-li chtít podřízené obrazce znovu zobrazit, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klepněte na příkaz Zobrazit podřízené. Můžete také klepnout na příkaz Zobrazit podřízené v nabídce Organizační diagram.