Použití obrázků v organizačních diagramech

K obrazcům v organizačním diagramu můžete přidat obrázky. Je také možné zobrazit či skrýt obrázky u jednotlivých obrazců nebo u všech obrazců v diagramu.

ZobrazitVložit obrázek

Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec organizačního diagramu, ke kterému chcete přidat obrázek, a potom vyberte příkaz Vložit obrázek.V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete vložit, a potom klepněte na soubor obrázku.

Obrázek se zobrazí na levé straně vybraného obrazce organizačního diagramu. Změníte-li velikost obrazce, změní se odpovídajícím způsobem i velikost obrázku.

 Tip   Po přidání obrázku se obrazec zvětší, což může mít vliv na velikost mezer mezi obrazci. Rozložení můžete upravit klepnutím na příkaz Znovu rozložit v nabídce Organizační diagram.

ZobrazitZobrazení a skrytí obrázku

Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete skrýt, a potom klepněte na příkaz Skrýt obrázek. Chcete-li obrázek znovu zobrazit, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec a potom klepněte na příkaz Zobrazit obrázek.

ZobrazitZobrazení či skrytí všech obrázků současně

Chcete-li zobrazit či skrýt obrázky u všech obrazců v organizačním diagramu, klepněte v nabídce Organizační diagram na příkaz Možnosti. Na kartě Možnosti zaškrtněte ve skupinovém rámečku Zobrazení obrazce políčko Zobrazit obrázky nebo jeho zaškrtnutí zrušte. U všech jednotlivých obrazců, u nichž jste obrázek skryli (z místní nabídky), budou obrázky stále skryté, i přesto, že je toto políčko zaškrtnuto.

ZobrazitNahrazení obrázku

Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec obsahující obrázek, který chcete nahradit, a potom klepněte na příkaz Nahradit obrázek. V dialogovém okně vyhledejte požadovaný obrázek a potom klepněte na tlačítko Vložit.

ZobrazitOdstranění obrázku

Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec obsahující obrázek, který chcete odstranit, a potom klepněte na příkaz Odstranit obrázek.

 Poznámka   Obrázky v organizačním grafu můžete formátovat výběrem nástroje z panelu nástrojů Obrázek, který se zobrazí automaticky po výběru obrázku na výkresu. Obrázek vyberete umístěním ukazatele myši na obrázek, klepnutím na obrazec a dalším klepnutím na obrázek.

 Tip   Vytvoříte-li synchronizované kopie obrazců obsahujících obrázky, zvažte možnost odstranění obrázků před vytvořením synchronizované kopie obrazců, protože každá instance obrázku výrazně zvětšuje soubor výkresu. Jestliže obrázky skryjete, jsou stále součástí velikosti souboru.