Lepší zobrazení dat pomocí datových symbolů

Obrazce můžou obsahovat data, jako jsou třeba kroky procesu, počáteční a koncová kalendářní data, ceny, potřebná technika a další. Symboly jako čísla, ikony, barvy, příznaky nebo indikátory průběhu pak znesnadňují čtení a porovnávání některých dat.

Datové symboly

Klikněte na obrazec, ke kterému chcete připojit datový symbol, a potom klikněte na Data > Zobrazit data >Datové symboly. V části Datové symboly k dispozici vyberte typ datového symbolu, jaký chcete.
Datové symboly na kartě Data

Pokud v galerii Datové symboly k dispozici nevidíte typ symbolu, který hledáte, klikněte na Vytvořit nový datový symbol a prohlédněte si další možnosti.

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete vytvořit datový symbol, a potom klikněte na Data > Zobrazit data >Datové symboly, kde klikněte na Vytvořit nový datový symbol.
 2. V dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na tlačítko Nová položka.

Nový datový symbol

 1. V dialogovém okně Nová položka vyberte ve skupinovém rámečku Zobrazení v seznamu Datové pole datové pole, které chcete znázornit.
  Nová položka datového symbolu
 2. V seznamu Zobrazeno jako vyberte formu vyjádření: Text, Datový pruh, Sada ikon nebo Barva podle hodnoty.
 3. Vyplňte podrobnosti pro typ symbolu.

Změna existujícího datového symbolu

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrazec obsahující datový symbol, které chcete upravit, přejděte na položku Data a klikněte na příkaz Upravit datový symbol.
 2. V dialogovém okně Upravit datový symbol proveďte požadované změny.
 • Chcete-li změnit datové pole, které symbol představuje, vyberte ve sloupci Datové pole pro danou položku jiné datové pole.
 • Chcete-li změnit barvu, nastavení, písmo, formát nebo typ zobrazeného symbolu, vyberte ve sloupci Zobrazen jako položku, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Upravit položku. V dialogovém okně Upravit položku ve skupinovém rámečku Zobrazení vyberte v seznamu Zobrazeno jako požadovaný typ symbolu.
 • Chcete-li změnit pozici položky datového symbolu vzhledem k obrazci, vyberte ve sloupci Zobrazeno jako položku, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Upravit položku. V dialogovém okně Upravit položku vyberte v části Pozice požadovanou pozici.
 1. Chcete-li změny použít u všech obrazců, které mají stejný datový symbol, vyberte v části Použít změny na možnost Všechny obrazce s tímto datovým symbolem.
 2. Pokud chcete změny použít pouze u vybraných obrazců, vyberte v části Použít změny na možnost Pouze vybrané obrazce.

Odebrání datového symbolu z obrazce

 1. Klikněte na obrazec nebo obrazce, ze kterých chcete odebrat datový symbol.
 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Zobrazit data na tlačítko Datové symboly a klikněte na položku Žádný datový symbol.
 
 
Platí pro:
Visio Professional 2013