Video: Začínáme s používáním šablon v aplikaci Publisher 2010

Šablony jsou soubory s předdefinovanými formáty, rozloženími a návrhy, které vám mohou ušetřit práci při vytváření nových souborů. Toto video nabízí rychlý přehled o tom, jak začít pracovat pomocí šablon v aplikaci Publisher 2010.