Office 365 pro podniky: Prohlídka pro správce

Služby Office 365 pro podniky kombinují online služby, které váš podnik potřebuje. Chcete-li se dozvědět, jak tyto služby nastavit a spravovat, zhlédněte tato čtyři krátká videa.

Části tohoto článku


Představení služeb Office 365

Podívejte se na přehled toho, co služby Office 365 pro podniky nabízejí.

Začátek stránky Začátek stránky

Úlohy správy

Informace o nástrojích, které správci ve službách Office 365 využívají. To zahrnuje informace o vytváření uživatelských účtů, přidávání dalších správců, ověřování domén, přidávání licencí a získání pomoci.

Začátek stránky Začátek stránky

Práce se službami

Informace o správě a úpravě služeb včetně informací o systému Exchange Online, aplikaci Outlook Web App, službě Lync Online, SharePoint Online, aplikacích systému Microsoft Office a aplikacích Office Web Apps.

Začátek stránky Začátek stránky

Nastavení a nasazení

Vysvětlení procesu nastavení a nasazení zahrnuje informace o tom, co je zřízeno, co musí udělat správce a jak vytvořit vlastní plán.

Začátek stránky Začátek stránky

Další informace

Další informace týkající se služeb získáte zde:
Prohlídka služeb Office 365 pro uživatele Office 365: Prohlídka pro uživatele
Běžné úkoly správců služeb Office 365 Úvod pro správce služeb Office 365
Běžné úkoly uživatelů ve službách Office 365 pro podniky Úvodní příručka ke službám Office 365 pro podniky
Další způsoby jak začít se službami Office 365 Začínáme

Začátek stránky Začátek stránky