Stránka 14 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Vylepšení vzhledu dokumentů pomocí pozadí, ohraničení a textových efektů

Text s různými styly písma

Příklady stínovaného písma, obrysu, reliéfu a rytého písma

Velkého efektu můžete dosáhnout pouhou změnou stylu písma textu.

Otevřete dialogové okno Písmo (nabídka Formát). Ve skupinovém rámečku Styl jsou v prostřední části k dispozici následující čtyři styly:

  • Styl Stínované ztmaví text a přidá za něj jemný stín.
  • Styl Obrys odebere plnou výplň textu a ponechá pouze jeho obrys.
  • Styl Reliéf zobrazí text tak, jako by vystupoval ze stránky v podobě reliéfu.
  • Styl Ryté zobrazí text tak, jako by byl vyryt na stránku.

Užitečné tipy:

  • Tyto styly většinou vypadají lépe při použití větší velikosti písma.
  • V mnoha případech tyto styly vypadají skvěle při použití v kombinaci s jinými jednoduššími efekty, jako jsou různá písma a řezy písma (například tučné a kurzíva).
  • Stejně jako v případě jiných ozdobných prvků platí i zde, že tyto styly působí nejlépe, jsou-li používány střídmě, například pouze pro nadpisy nebo za účelem zdůraznění určitého textu.

Jak již víte z předchozích lekcí, nejlépe se s jednotlivými styly můžete seznámit vyzkoušením různých kombinací a zobrazením výsledků v oblasti Náhled dialogového okna. Na konci této lekce si budete moci práci s těmito styly vyzkoušet prakticky.

Stránka 14 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ