Stránka 9 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Propojení dat s diagramy I: Začínáme

Dílčí sada řádku dat je zobrazena jako text

Dílčí sada řádku dat je zobrazena jako text.

Při přetažení řádku do obrazce dojde ke třem akcím. Jedna je samozřejmá, další dvě jsou méně zřejmé.

První a samozřejmou akcí je, že dílčí sada dat z řádku se zobrazí v obrazci jako text. Nezobrazí se celý řádek dat, protože to by bylo příliš náročné. Aplikace Visio vybere dvě hodnoty, které zobrazí. Zobrazené hodnoty můžete samozřejmě změnit, je možné zvolit zobrazení více nebo méně hodnot, případně vybrat jiná data z řádku. V následujícím praktickém cvičení vám ukážeme postup, který je podrobně popsán v tématu Propojení dat s diagramy II.

Text, který se zobrazí v obrazci, není obyčejný text, což znamená, že jej nemůžete vybrat a přepsat. Jsou to data zobrazená jako text.

Stránka 9 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ