Stránka 15 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007

Zadání vzorce na kartě Domů pomocí tlačítka Součet

Chcete-li zadat jednoduchý vzorec, klepněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na tlačítko Součet.
Popisek 1 Tlačítko Součet na kartě Domů.
Popisek 2 Výsledek vzorce.

Než výkaz odevzdáte, chcete ještě sečíst čísla ve sloupci Množství. To je snadné  – použijte tlačítko SoučetVzhled tlačítka.

Na kartě Domů je najdete ve skupině Úpravy. Umístěte kurzor do poslední buňky ve sloupci Množství a klepněte na tlačítko Součet. Potom stiskněte klávesu ENTER. Čísla budou sečtena pomocí funkce SUM.

Chcete-li provést ještě jiný výpočet než součet, klepněte na šipku vedle tlačítka SoučetVzhled tlačítka. Pak klepněte na libovolnou funkci v zobrazeném seznamu: Průměr, Počet, Max nebo Min. Pokud klepnete na možnost Další funkce, otevře se dialogové okno Vložit funkci, kde lze vybírat ze všech funkcí aplikace Excel. Případně můžete klepnout na kartu Vzorce a podívat se do skupin Knihovna funkcí a Výpočet.

Stránka 15 z 24PŘEDCHOZÍDALŠÍ